Kirke & tro

Public service er blevet værdipolitisk kampplads

Når kristendom er blevet et direkte krav til DR, går det imod, hvordan man tidligere har forstået public service, lyder det fra medieforsker, der advarer om, at public service risikerer at blive ekskluderende. Men kristendommen er dog en del af Grundloven, siger tidligere kultur- og kirkeminister

Menighedsrådsvalg: Lige lidt hjalp det med forsøg i Herning

Det lykkedes ikke Fredens Sogn i Herning at lave en fuldtallig opstillingsliste til menighedsrådsvalget i år. Sognet er en del af en forsøgsordning, hvor man kan få afkortet valgperioden fra fire til to år

Nyhedsanalyse

Nærdemokrati i sognene er udfordret

Folkekirkens demokrati er berømmet med rette. Men hvis det skal have en lige så stor fremtid som fortid, er der brug for mere end forsøgsordninger

Religion fylder stadigt mere i debat om statsborgerskab

Det er velkendt, at mange danskere ønsker færre muslimske indvandrere i landet, men at de ligefrem mener, at muslimer skal kunne afskæres fra retten til statsborgerskab, hvis de er troende, er forholdsvist nyt, mener forsker

Erfaringer fra menighedsråd: To års valgperiode løser ikke alle problemer

Muligheden for at vælge menighedsråd for to år ad gangen blev sat i verden for at gøre det lettere at finde nye kræfter til menighedsrådsarbejdet. I dag er der frist for at holde det orienteringsmøde, hvor de fleste nye menighedsråd i praksis bliver sammensat. Men erfaringerne er blandede: Spild af ekstra arbejde, lyder det fra en menighedsrådsformand, mens en anden er begejstret

Kirkeanalyse

Kristendommen lever ikke af demokrati alene

I denne tid skal der findes menighedsrådsmedlemmer i 152 sogne. Men det er tvivlsomt, om rekrutteringsproblemet løses, selvom der er vedtaget flere politiske tiltag for at lette arbejdet

Troens øjeblik

Et fælles Fadervor åbnede for Helligånden

Under Kirkernes Verdensråds generalforsamling i 2006 ramte en bøn Kirsten Auken dybt og hjalp hende til at indse, at hun ikke behøver at være den perfekte og altid kloge kvinde, der skal redde hele verden

Tyske kirker bryder asylregler

Den tyske stat tillader kirker at give mennesker midlertidigt asyl på særlige betingelser. Men kirkerne har brudt reglerne i næsten halvdelen af sagerne, og regeringen har nu skærpet kravene med protester til følge

Kirkeanalyse

De unge går stadig til præst

Nye konfirmander er lige begyndt at gå til præst. I de fleste pastorater er det præsten, der står for konfirmationsforberedelsen, og relationen til præsten spiller en stor rolle for både præster og konfirmander. Så længe det varer

Psykiatere undervurderer patienters religiøsitet

Selvom det kan være gavnligt at inddrage religion i samtalen med psykiatriske patienter, sker det sjældent på ­psykiaterens initiativ, viser undersøgelse. Emnet er stadig for privat, siger den ph.d.-studerende bag

Folkekirken har fået markant flere præster, men det er ikke nok

Folkekirken forventes at mangle præster i fremtiden. Samtidig er antallet af ansatte præster dog øget markant de seneste 30 år, blandt andet i form af de såkaldte funktionspræster. Der er mere brug for sognepræster, lyder kritik

Interview

Engang gik salmerne i kirkerne langsomt. Rigtig langsomt

Over de seneste få hundrede år er man begyndt at synge salmer fem til syv gange så hurtigt i kirkerne, viser en ny undersøgelse. Især de seneste 50 år er tempoet røget i vejret. Det skyldes formentlig, at kirkerne vil være mere folkelige, siger professor i orgelspil Ulrik Spang-Hanssen

Tempoet i salmesangen er løbet løbsk: ”Grænsen er nået”

Salmetempoet er over årene steget kraftigt rundt om i kirkerne, viser ny undersøgelse. Efterhånden har vi nået grænsen for, hvor hurtigt de kan synges, mener orgelprofessor. Sognepræst er uenig: Tempoet giver glæde og kropslighed til salmerne

Se flere

Jobmarked

Se flere jobopslag

Læserklub