9 ud af 10 præster er modstandere af aktiv dødshjælp

Mødet med syge og døende og erfaringen af, at der er værdighed i ethvert menneskeliv, gør præstestanden skeptisk over for idéen om aktiv dødshjælp, mener ekspert. Onsdag præsenterer Det Etiske Råd sine anbefalinger på området