Ballerup Kommune gik forrest: Nu ses flere lokale forslag mod omskæring

Med inspiration fra Ballerup Kommune skal politikere i Region Syddanmark og i Aalborg Kommune nu til at tage stilling til forslag om at begrænse omskæringen af drengebørn.

Politikerne på Ballerup Rådhus afgjorde som den første kommune, at kommende eller nye forældre skal informeres om de risici, der kan forekomme ved omskæring.
Politikerne på Ballerup Rådhus afgjorde som den første kommune, at kommende eller nye forældre skal informeres om de risici, der kan forekomme ved omskæring. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix.

Inden for få uger har flere lokalpolitikere fra Dansk Folkeparti fremsat forslag, der skal begrænse eller udsætte religiøse omskæringer af drengebørn, som ellers er fuld lovlige.

Forslagene kommer i kølvandet på at Ballerup Kommune, som den første kommune i landet, i december indskrev i sin sundhedspolitik, at kommende eller nye forældre skal informeres om de risici, der ifølge kommunen kan forekomme ved omskæring og opfordre forældrene til at udsætte omskæringen, indtil barnet selv kan tage stilling.

I Region Syddanmark har Carsten Sørensen (DF) for få dage siden stillet et forslag om, at forældre, som ønsker deres barn omskåret, skal indkaldes til en tvungen samtale med lægefagligt personale, hvor de får oplyst risici ved omskæring og skal forsøges overtalt til at vente, til barnet selv kan tage stilling. Hvis forældre nægter at deltage i samtalen, vil de "få afslag" på omskæring, står der i forslaget.

Forslaget skal til afstemning på regionsrådsmødet den 28. februar, men allerede nu har politikere fra regionens to største partier givet udtryk for modstand mod forslaget:

“Vi har stor sympati for, at DF beskytter barnets ret at bestemme over egen krop. Men forslaget er en symbolsk handling, for det ville ikke fungere alene på regionalt plan. Forældre, der insisterede på at få deres børn omskåret, ville blot kunne flytte til en anden region,” siger Mette With Hagensen (S).

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Stephanie Lose (V) har også ytret modstand mod forslaget med samme begrundelse, og til JydskeVestkysten forklarer hun desuden, at ikke-medicinsk omskæring ikke hører under regional sundhedspolitik.

I Aalborg Kommune har Kristoffer Hjort Storm (DF) også ladet sig inspirere af Ballerup Kommune.

På et byrådsmøde den 14. februar fremsatte han et forslag om, at sundhedsplejersker skal informere forældre om risici og opfordre til, at omskæring, som ikke er helbredsmæssigt begrundet, udsættes, indtil barnet selv kan tage stilling.

Byrådet endte med at sende forslaget til behandling i Sundheds- og Kulturudvalget, men formanden for udvalget, Jes Lunde (R), tvivler dog på, at det er nødvendigt at lave sundhedspolitik på området:

"Vores sundhedsplejersker kommer allerede i de tilfælde, hvor de finder det relevant, med information om risici ved omskæring og opfordrer til at udsætte, til barnet er 15 år og kan give informeret samtykke”, siger Jes Lunde.

Det er imidlertid ikke Kristoffer Hjort Storms opfattelse:

"Lige nu er vejledning ikke baseret på en praksis, men på et skøn. Vi skal have skønnet væk. Det skal ikke være op til den enkelte sundhedsplejeske at vurdere, hvornår det er relevant at vejlede. Vi skal have egentlige retningslinjer og en officiel sundhedspolitikken på området," siger Kristoffer Hjort Storm, som vurderer, at der er et flertalt i sundhedsudvalget for at arbejde videre med forslaget.

I Vallensbæk Kommune har Dansk Folkeparti ikke haft heldet med sig.

Kenneth Kristensen Berth (DF) bragte sit forslag til afstemning i kommunalbestyrelsen sidste måned.

Forslaget fik opbakning af både Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF med i alt 6 stemmer, men blev stemt ned af Konservative med 9 stemmer.

"Man skulle have troet, at det havde været lettere at vedtage, efter at Ballerup Kommune har gjort det. Men i Vallensbæk Kommune er man åbenbart for bange," siger Kenneth Kristensen Berth.

Han tror dog, at vi snart ser lignende forslag blive vedtaget i andre af landets kommuner:

"Det kommer an på sammensætningen af partierne i kommunen og på, hvem der sidder på magten. Vi skal nok ikke forvente at se forslaget støttet af hverken Venstre eller Konservative, som har været ret fodslæbende i det spørgsmål. I Socialdemokratiet er man ikke nødvendigvis så bange. Men typisk har det regerende parti, uanset farve, ikke lyst til at stå på mål for et sådant forslag, så det skal vedtages med et flertal udenom," siger Kenneth Kristensen Berth.

Modstand mod religiøse omskæringer af drengebørn ses i de fleste politiske partier. Lars Lindskov fra De Konservative i Roskilde og Lone Kjær Hein fra De Radikale i Holstebro udtrykte i december sympati for Ballerup Kommunes tiltag. Det har dog ikke været muligt at få en kommentar fra de to lokalpolitikere om, hvorvidt de har stillet forslag om at begrænse omskæring i deres respektive kommuner.