Biskop om ophævelse af vindmølle-vetoret: ”Det er sådan, spillet er”

Boligminister Kaare Dybvad (S) har ophævet Viborg Stifts veto mod opstilling af vindmøller

Det er i området nær Gundersted Kirke i Vesthimmerland, at der efter kommunens plan skal opstilles seks vindmøller. Det er til trods for indvendinger fra Viborg Stift, der mener, at vindmøllerne blandt andet vil "virke forstyrrende" for kirkens status i landskabet.
Det er i området nær Gundersted Kirke i Vesthimmerland, at der efter kommunens plan skal opstilles seks vindmøller. Det er til trods for indvendinger fra Viborg Stift, der mener, at vindmøllerne blandt andet vil "virke forstyrrende" for kirkens status i landskabet. . Foto: Leif Schack-Nielsen/Ritzau Scanpix.

Gundersted Kirke i Vesthimmerland Kommune har siden 1100-tallet som den eneste bygning i området hævet sig over mindre huse og grønne marker.

Det kan dog snart være fortid. Torsdag eftermiddag meldte indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) nemlig ud, at man har valgt at ignorere Viborg Stifts indsigelse mod kommunens ønske om at opsætte seks vindmøller nær Gundersted Kirke. Kirkens særlige indsigelsesret mod nye byggerier er ofte blevet debatteret, og i dette tilfælde har andre hensyn end kirkens placering i landskabet altså vejet tungere.

"Planlægningen af vindmøller og solceller skal have mere fart på. Og derfor mener jeg, at vi skal se på, hvordan vi fremadrettet kan gøre processen mere ensartet og gennemskuelig i forhold til Stiftsøvrighedernes indsigelsesret, så vi undgår, at grønne projekter bliver unødigt forsinkede," skriver Kaare Dybvad i en pressemeddelelse.

"Det er naturligvis vigtigt, at den grønne omstilling sker på en måde, der viser hensyn til naboer, natur og vores fælles kulturarv. Det mener jeg også er tilfældet her ved Gundersted Kirke," skriver ministeren videre.

Den beslutning tager biskop over Viborg Stift Henrik Stubkjær nu til efterretning.

"Det er sådan, spillet er. Vi har fået til opgave at bevare vores kirker som tydelige kendemærker i landskabet, og vores vurdering var, at vindmøllerne ville virke forstyrrende, men i dette tilfælde er ministeren altså kommet frem til en anderledes vurdering end stiftsøvrigheden og vores konsulenter, og det tager jeg selvfølgelig til efterretning," siger han.

Da det er en enkeltstående sag, forventer biskoppen ikke, at den vil danne præcedens - og derfor er han heller ikke bekymret for fremtidige afgørelser:

"Det er en enkeltsag, og ministeren er i sin gode ret til at nå til en anden konklusion, end vi er," siger biskoppen, der understreger, at det ikke sket før, at man ikke har kunnet nå til enighed.

Biskop over Ribe Stift Elof Westergaard mener, at indsigelsesretten ligger godt hos kirken, men han understreger samtidig, at han har forståelse for, at der sommetider må foretages en politisk vurdering.

"Det er den politiske virkelighed. Men det er også vigtigt at sige, at vi skal have et samfund, hvor der er blik for det landskabelige, det æstetiske og det menneskelige, og det har vi blik for og erfaring med i kirken. Hvis det ansvar ikke lå hos kirken, ville jeg være bekymret for, hvor det så skulle ligge. Det er utroligt sjældent, vi bruger vetoretten. Når vi gør, er det, fordi vi finder det nødvendigt."

Forældet ret

Birgit Stenbak Hansen (S), formand for KL’s miljøudvalg og borgmester i Frederikshavns Kommune, så gerne, at kirkernes særlige indsigelsesret helt blev afskaffet.

"Vi er optagede af, at kirkerne ikke har vetoret. Det er en forældet ret, som bør afskaffes. Vi skal levere på den grønne omstilling, og der skal vi rykke barrierer væk, som vi mener den her kan være, og det har vi også set eksempler på," siger hun og fortsætter:

"Tiden er en anden. Vi står over for at skulle redde jorden, er jeg lige ved at sige, med vedvarende energi, herunder også vindmøller, og de kommer til at ligge på åbent land og på højdedrag."

Birgit Stenbak Hansen er ikke nervøs for, at en bortskaffelse af kirkens indsigelsesret vil føre til en negligering af kirkernes betydning i landskabet.

"Der er masser af høringer, dialoger, borgermøder, debatter og hensyn. Det skal der nok være nogle, der tager sig af."

Det er arkitekt Jens Bertelsen dog ikke helt sikker på. Han mener, at det reducerer kirkernes betydning i det offentlige rum, når udsigten skal deles mellem kirketårn og vindmøller.

Derfor håber han, at det drejer sig om en enkeltstående indvending fra social- og boligministeren.

"Folk glemmer, hvad kirken repræsenterer. Vi er oppe imod en moralsk idé om, at hensynet til den grønne omstilling må og skal veje tungere end alt andet, men lige i dette tilfælde, synes jeg, det er udtryk for forringelse af kirkernes kulturelle og æstetiske betydning i vores samfund, at man absolut vil placere vindmøller i deres nærhed," siger Jens Bertelsen.

Hensynet til kirkernes omgivelser er en "udmærket prøveklud" for den socialdemokratiske ambition om at prioritere energi- og klimapolitik over andre politiske mærkesager, vurderer Hans Raun Iversen, forhenværende lektor ved Afdeling for Systematisk Teologi på Københavns Universitet.

”Der er ingen tvivl om, at regeringen sætter fart på den grønne omstilling, som nu får forrang for både kirke og kultur, som det er tilfældet i den givne sag. De flytter langsomt præcedens for at lave et radikalt indgreb, hvor de helt fjerner kirkernes ret til at gøre indsigelser mod vindmøller,” siger Hans Raun Iversen og fortsætter:

"Det er et meget kvikt værktøj at bruge, fordi det ligger lige til højrebenet for Socialdemokratiet at give udtryk for, at man ikke giver noget for piv og pjank over vindmøllernes placering, men i stedet udelukkende fokuserer på, at det er nødvendigt for den grønne omstilling."

Men, påpeger Hans Raun Iversen, det er et kortsigtet træk at "ødelægge kirkernes symbolske betydning i landskabet med et snuptag":

"Kirkebygningerne er afgørende markører i vores landskab og for vores kulturelle identitet i Danmark. Kristendommen og Vorherre skal nok klare sig, men som folk har vi brug for, at kirkerne får lov til at bevare deres unikke status."