Biskopper efter møde med minister: Ingen planer om yderligere undersøgelser af overgreb

Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) var mandag indkaldt til samråd om overgrebssagen i Københavns Domkirke og havde senere møde med landets biskopper om seksuelle overgreb i folkekirken

Tidligere på dagen var kirkeministeren indkaldt til samråd i kirkeudvalget, hvor hun forinden var blevet spurgt ind til, hvorvidt hun ville indsamle tal for krænkelser i stifterne, hvordan folkekirken håndterer krænkelsessager, og hvordan sager som den i Københavns Domkirke kan undgås i fremtiden.
Tidligere på dagen var kirkeministeren indkaldt til samråd i kirkeudvalget, hvor hun forinden var blevet spurgt ind til, hvorvidt hun ville indsamle tal for krænkelser i stifterne, hvordan folkekirken håndterer krænkelsessager, og hvordan sager som den i Københavns Domkirke kan undgås i fremtiden. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix.

Der blev talt om liturgi, arbejdsmiljø og krænkelsessager ved et møde mellem biskopperne og kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) mandag.

Det sidste punkt på dagsorden blev diskuteret ud fra en opgørelse over registrerede seksuelle krænkelser i folkekirken de seneste 10 år, som ministeren havde bestilt i kølvandet på overgrebssagen i Københavns Domkirke, hvor en kirkemedarbejder er anklaget for overgreb mod en mindreårig.

Opgørelsen over krænkelsessagerne viste, at der fra 2012 til 2021 var registreret 29 sager om seksuelle krænkelser i landets stifter. Hver sag er én for meget, understreger biskop Elof Westergaard, der vender hjem til Ribe med en bevidsthed om, at alle folkekirkens parter ønsker en indsats på området.

“Den vigtige pointe fra i dag er, at kirkeministeren og biskopperne og landsforeningen af menighedsråd er fælles om at sætte fokus på det her, og det betyder, at der vil være fokus på dette område fremover. Vi vil have skabt en kultur, hvor det er tydeligt, at seksuelle krænkelser er no go, og hvor man er tryg ved at melde sager og ved, at der vil blive taget hånd om den.”

Kommer der flere initiativer eller grundigere undersøgelser?

“Det gør der ikke umiddelbart, men det er ikke det samme som, at der ikke gør det senere, hvis der viser sig behov for det. Personligt er jeg glad for det tostrengede system i folkekirken, men desto vigtigere er det så også at sikre sig, at der er en god kommunikation mellem menighedsråd og provsti og stift, for det er et af de steder, man kan sætte ind i det videre arbejde. I dag går vi biskopper hver især hjem fra mødet med ministeren og ved, at der venter masser af arbejde lokalt og regionalt."

“Når vi taler om det så tydeligt og klart, som vi har gjort nu, kan det forhåbentligt også bidrage til, at den kulturændring, som finder sted i samfundet i øvrigt, smitter af på arbejdet i kirken," siger Elof Westergaard.

Ingen nye oplysninger på lukket samråd

Tidligere på dagen var kirkeministeren indkaldt til samråd i kirkeudvalget, hvor hun forinden var blevet spurgt ind til, hvorvidt hun ville indsamle tal for krænkelser i stifterne, hvordan folkekirken håndterer krænkelsessager, og hvordan sager som den i Københavns Domkirke kan undgås i fremtiden.

Samrådet fandt sted bag lukkede døre, men alligevel kom der ikke meget frem, som ikke allerede er beskrevet i Berlingske, siger Louise Schack Elholm, Venstres kirkeordfører.

”Jeg har ikke fået nye informationer om krænkelser i folkekirken.”

Om der derfor er behov for mere viden og yderligere undersøgelse af krænkelser i folkekirken, er svært at vide, mener hun.

“Det er svært at vurdere, fordi vi ikke får ret meget konkret at vide, så vi ved ikke præcist, hvor stor udfordringen med krænkelser i folkekirken er. Derfor vil jeg også opfordre til, hvis man har oplevet noget krænkende eller har set noget, at man tager fat i de relevante parter. Det er svært at agere, hvis man ikke kender problemets størrelse,” siger Louise Schack Elholm, der, før hun eventuelt vil følge op igen, afventer den undersøgelse af forløbet i domkirken, som Kirkeministeriet har sat i gang.

Krænkelser bør undersøges nærmere

Retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), der havde rejst spørgsmålet til kirkeministeren om antallet af krænkelser i landets stifter forud for dagens lukkede samråd i Kirkeudvalget, var ikke selv med til mødet, men siger, at hun ikke er tilfreds med opgørelsen, som Kirkeministeren har indhentet.

“Vi mangler at kende til alvoren i disse sager, og om de har haft et strafferetligt efterspil. Der er endnu meget, som vi ikke ved. Så jeg kommer helt sikkert til at stille nogle flere spørgsmål på dette område,” siger Karina Lorentzen Dehnhardt, som dog er overrasket over, at der på blot 10 år har været 29 sager:

“Det er en hel del. Og det er endda kun sager, som ledelsen har fået kendskab til. Man ved jo fra lignende sager, at mange ofre ikke har modet til at gå til ledelsen. Derfor kunne det give mening, at man undersøger det nærmere,” siger hun.

Eksperter på området har ligesom Karina Lorentzen Dehnhardt advaret om, at der sandsynligvis er tale om et mørketal i antallet af seksuelle krænkelser i folkekirken.

Håndteringen af overgrebssagen i Københavns Domkirke er netop nu ved at blive undersøgt. Kirkens menighedsråd og Københavns biskop har indleveret en redegørelse af deres håndtering af sagen, og advokatfirmaet Kromann Reumert har oprettet en indberetningsordning, hvor alle med kendskab til eventuelle sager kan indberette deres viden. Undersøgelsen forventes afsluttet i slutningen af august 2022.