Biskopper kickstarter grøn omstilling

Klimaindsatsen i folkekirken intensiveres med oprettelsen af en ny projektgruppe, der skal sikre fremdrift, dialog og dokumentation

”Det er et rigtigt stort skridt,” siger biskop Peter Fischer-Møller om den nye projektgruppe, der skal arbejde med grøn omstilling i Folkekirken.
”Det er et rigtigt stort skridt,” siger biskop Peter Fischer-Møller om den nye projektgruppe, der skal arbejde med grøn omstilling i Folkekirken. Foto: Jens Hartmann Schmidt / Ritzau Scanpix.

Folkekirken tager hul på en ny fase i arbejdet med grøn omstilling af landets kirker. Det meddelte biskop Peter Fischer-Møller efter årets tredje og sidste bispemøde i sidste uge, som der kom referat fra i går. Han oplyste også, at man i arbejdsgruppen for grøn omstilling, hvor der også sidder repræsentanter fra Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen og Kirkeministeriet, netop har slået to stillinger op til en ny projektgruppe, der skal være ”motoren” i folkekirkens indsats for klimaet.

”Det er et stort skridt, som betyder, at vi snart har nogle fuldtidsmedarbejdere, der arbejder dedikeret med området, og som kan dokumentere arbejdet og inspirere til tiltag og prioriteringer rundt omkring i landets kirker,” siger Peter Fischer-Møller.

Der er opslået en projektlederstilling og en projektmedarbejderstilling med ansættelsesstart fra den 1. januar 2022. Ansættelserne sker med en bevilling fra Fællesfonden, som skyder 4,2 millioner kroner i projektet årligt i fire år. Men de to medarbejdere kommer ikke til at sidde alene:

”Projektgruppen skal være fleksibel og rumme medarbejdere fra andre dele af folkekirken, som frikøbes til at indgå i projektgruppen for en periode. På den måde sørger vi for, at projeket forankres bredt i folkekirken og i forskellige dele af landet,” siger Peter Fischer-Møller.

I folkekirken virker blandt andet arbejdsgruppen Grøn Kirke, der videreformidler idéer og initiativer til klimavenlig omstiling.

”Det, vi kan med projektgruppen, bliver større end det, vi har kunnet gøre i Grøn Kirke. Grøn Kirke drives af en enkelt medarbejder og en masse ildsjæle, og den nye projektgruppe får en helt anden økonomisk kapacitet og flere opgaver, blandt andet at skabe dokumentation,” siger han

Gruppen skal stå for kortlægning, måling af CO2-reduktion og udvikling af biodiversitet. Den refererer til en styregruppe med repræsentanter for folkekirkens forskellige aktører.

Den nye projektgruppe skal generelt følge med i lovgivningen på klimaområdet, afsøge støttemuligheder samt planlægge og afholde ekskursioner og undervisningsforløb.

”Omstillingen kræver dialog og idéudveksling, for i folkekirkelig sammenhæng er det jo altid op til de enkelte provstier, stifter og sogne, hvor meget de ønsker at implementere af klimatiltag. Men nu kan vi stille en rigtig stærk ressource til deres rådighed,” siger Peter Fischer-Møller.