Biskopper minder præster om deres tavshedspligt

Det overrasker flere biskopper, at alle landets præster tilsyneladende ikke har styr på, hvad deres tavshedspligt betyder. Det bliver nu indskærpet

En skrivelse fra stiftskontorcheferne i Danmark er blevet sendt til alle præster. Her slår man fast, at præster har en udvidet tavshedspligt i forhold til andre offentligt ansatte. Fra venstre ses Elof Westergaard, Marianne Gaarden og Thomas Reinholdt Rasmussen.
En skrivelse fra stiftskontorcheferne i Danmark er blevet sendt til alle præster. Her slår man fast, at præster har en udvidet tavshedspligt i forhold til andre offentligt ansatte. Fra venstre ses Elof Westergaard, Marianne Gaarden og Thomas Reinholdt Rasmussen. Foto: Mads Dalegaard/Ritzau Scanpix, Jacob Ehrbahn/Politiken/Ritzau Scanpix og Cathrine Ertmann.

At der er blevet delt personlige oplysninger om sognebørn i en lukket Facebook-gruppe for præster, er kommet bag på flere eksperter, der kalder det et brud på både gdpr-loven, der sikrer private oplysninger, og præsternes tavshedspligt.

De delte oplysninger omhandler blandt andet sognebørns personlige tragedier og sygdomme, der er blevet videregivet i gruppen med over 1200 medlemmer uden at være blevet anonymiseret i tilstrækkelig grad.

At det har kunnet finde sted, overrasker Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift, som mener, at der er behov for en indskærpelse af tavshedspligten.

"Der er brug for kollegial sparring mellem præster, som også kan finde sted på sociale medier, så længe det handler om salmevalg og den slags. Men når det gælder spørgsmål, som har med myndighedsopgaver og håndtering af disse at gøre, så kontakter man sin provst eller biskop eller stiftet og tager drøftelsen der. Eller man slår op i Karnov og finder svar. Det undrer mig, at man ikke i højere grad er skarp på det," siger han og fortsætter:

"Det siger mig, at der brug for en styrkelse af embedsmandsrollen i præstegerningen. Herunder måske en styrkelse af kendskabet til den offentlige forvaltning. Det er vigtigt, at præsten har forståelse for, hvad det vil sige at være embedsmand."