Bispekandidat afviser anklage om tyvstart

En præst hævder i en klage, at bispekandidat Rasmus Nøjgaard skulle have haft en særlig fordel gennem "betroet viden" om, hvornår biskoppen ville gå på pension. Men det afviser han, og andre kandidater har også været i gang med at samle støtte, før valget var blevet skudt i gang, fortæller disse

Ifølge Rasmus Nøjgaard er der ikke tale om at han har tyvstartet sin kampagne
Ifølge Rasmus Nøjgaard er der ikke tale om at han har tyvstartet sin kampagne. Foto: Leif Tuxen.

Der kom i torsdags en klage om "magtmisbrug" og "brud på tavshedspligten" i det valg, der skal føre til en ny biskop i Roskilde Stift. Den blev fremsat af sognepræst Annette Kruhøffer, som støtter bispekandidat Anna Helleberg Kluge.

I klagen hævdes det blandt andet, at en anden bispekandidat, Rasmus Nøjgaard, fik mulighed for at tyvstarte sin kampagne, fordi han havde modtaget betroet viden fra medarbejdere i stiftet om, præcis hvornår den siddende biskop ville gå på pension. Den viden mener klageren, at han brugte til - før valgkampen var skudt i gang - at indsamle underskrifter fra støtter, de såkaldte stillererklæringer, som man skal have mindst 75 af for at blive godkendt som bispekandidat.