Danske kristne forstår ikke den globale mainstream: De fleste kristne er imod vielse af homoseksuelle

Der skal være plads til konservative præster, men deres modstand mod vielse af homoseksuelle er svær at forstå, lyder det fra præster og debattører. Det mener de fleste kristne ikke, for modstand mod homovielser dominerer den globale kristendom

En katolsk præst, der velsigner et par af samme køn, i St. Benedict Kirke i Bayern.
En katolsk præst, der velsigner et par af samme køn, i St. Benedict Kirke i Bayern. Foto: Felix H'rhager/AP/Ritzau Scanpix.

Under de seneste ugers debat om præsters ret til ikke at ville vie homoseksuelle har støtter af den nuværende ordning flere gange givet udtryk for nogenlunde dette budskab: At de støtter retten til at være imod vielse af homoseksuelle, men at de ikke forstår, hvordan man teologisk kan have den position.

Det gjaldt flere præster, men også ledelsesrådgiveren Andreas Gylling Æbelø, der i Berlingske gik så langt som til at sige, at modstand mod homovielser er et "ukristeligt" og "formørket" standpunkt, der er "helt uforeneligt med kristendommen".

Men hvis man har svært ved at forstå, hvordan kristne kan være modstandere af homoseksuelle ægteskaber, burde man kigge længere ud i verden. For mens det er et mindretalssynspunkt i dansk kristendom, at homoseksuelle ikke bør vies i kirken, er det efter alt at dømme det mest dominerende standpunkt i den globale kristendom. Det vurderer Jakob Egeris Thorsen, der er lektor i teologi på Aarhus Universitet, hvor han blandt andet beskæftiger sig med missionsteologi og global kristendom.

Der skal tages visse forbehold, men for ham er svaret entydigt:

"Numerisk er det klart det store flertal af verdens kristne, der er imod kønsneutrale homoseksuelle ægteskaber. Hvis det handler om en mere generel om accept af homoseksualitet, er der lidt større opbakning, men man kan ikke komme uden om, at folkekirken er en del af et mindretal globalt, når den vier par af samme køn," siger han.

Det er her, forbeholdene kommer ind. For selvom mange kirker officielt har en lære, der ikke accepterer vielse af homoseksuelle, er mange kristne i de selvsamme kirker tilhængere af det. De bedste tal til at illustrere det kommer fra en undersøgelse fra det amerikanske analyseinstitut Pew Research Center, der i 2020 lavede en opgørelse over accept af homoseksuelle vielser blandt katolikker.

Hvis vi skubber dem ud af folkekirken, er jeg bange for, at der vil opstå en formørket subkultur, så jeg vil hellere beholde dem inden for kirken, fordi modstanden mod homoseksualitet alligevel vil dø ud her i Danmark inden for kort tid

Andreas Gylling Æbelø

Debattør og ledelsesrådgiver

Den viste en klar opdeling, hvor Vesteuropa og USA havde en overvejende accept af vielse af samkønnede par, mens Central- og Østeuropa i overvejende grad var imod. Opgørelsen inkluderede ikke lande fra det globale syd, hvor man anslår, at to tredjedele af verdens kristne holder til, og hvor der traditionelt er et mere konservativt syn på ægteskabet.

En ældre undersøgelse fra Pew Research Center fra 2006 viser for eksempel, at 98 procent af alle kristne i både Kenya og Nigeria svarede, at homoseksualitet aldrig kan forsvares. 70 procent af Sydafrikas kristne havde samme syn, mens det gjaldt 78 procent af de sydkoreanske kristne, og 72 procent af de indiske.

Ifølge Jakob Egeris Thorsen er synet på vielse af homoseksuelle blandt kristne delt geografisk efter velstandsniveau. I Vesten har der været et enormt kulturelt skifte siden 1968, hvor udviklingen er gået i retning af, at samfundene generelt og dermed også kirkerne har været åbne over for vielse af homoseksuelle.

"Her lægger vi stor vægt på individets mulighed for selvrealisering og muligheden for at udfolde ens individuelle identitet. Den udvikling har præget kirkerne i de lande, som er velstående, og hvor kristendommen ikke længere ses som garant for en fælles moral og for institutioner som familien. Her er i stedet en individuel åndelig søgen efter autenticitet," siger han og peger på, at dette syn på fællesskaber og identitet er meget anderledes i de lande, hvor der ikke er accept af vielse af homoseksuelle.

"Det gælder for eksempel i Afrika og Latinamerika, hvor kristendommen stadig spiller en regulerende rolle i samfund, der gennemgår en hurtig moderniseringsproces. Her er en institution som familien af langt større betydning for opretholdelsen af orden og for individets trivsel. Her opfattes en traditionel kristen seksualmoral, der ideelt set kun anerkender sex inden for ægteskabet mellem mand og kvinde, som en civiliserende faktor, og derfor vil de kristne og samfundet generelt have svært ved at acceptere homoseksualitet dermed også vielse af homoseksuelle."

Langt hen ad vejen er Birger Nygaard enig. Men det er et spørgsmål, der kræver mange nuancer og forbehold at svare på, tilføjer sekretariatschefen i Folkekirkens mellemkirkelige Råd, der har berøring med mange andre kirkesamfund ude i verden, blandt andet gennem organisationen Kirkernes Verdensråd, der består af cirka 350 medlemskirker fra 110 forskellige lande.

Skal han lave et meget forsigtigt og dristigt gæt, vurderer han, at et flertal af verdens kristne har det kritiske syn på homoseksualitet, der i Danmark er tiltagende marginalt.

"Man skal huske, at udviklingen er gået ekstremt hurtigt her. For 30 år siden var det kun en mindre del af folkekirken, der ønskede et vielsesritual for par af samme køn. Størstedelen af den samlede kristenhed er nok på det sted, vi var for 30 år siden, og jeg er ikke sikker på, at det bredt vil ændre sig lige så hurtigt som hos os, og nogle steder vil det måske slet ikke ændre sig indtil videre”, siger han.

Det er imidlertid svært at gøre op. Som eksempel på det nævner han den katolske kirke, hvis officielle lære ikke billiger vielse af homoseksuelle, men hvor en stor gruppe katolikker er tilhængere af det. Den førnævnte undersøgelse fra Pew Research Center fra 2020, viste, at 70 procent af de tyske katolikker var tilsvarende tilhængere af sådan en ordning, mens det gjaldt 61 procent af de amerikanske katolikker. I Spanien, der regnes for traditionelt katolsk land, er det 75 procent, der ser positivt på vielser af homoseksuelle, mens det i Irland er 65 procent.

Det er ifølge Birger Nygaard et udtryk for, at de enkelte kristnes holdninger kan afvige i udpræget grad fra den officielle lære i deres respektive kirker. Derfor er spørgsmålet om omfanget af modstanden mod homovielser svært at gøre op ved at kigge på de forskellige kirkesamfund.

"De fleste steder vil et givent lands kultur i spørgsmålet om homoseksualitet afspejle sig i teologien. Det vil sige, at Danmark og Vesten i høj grad består af kirker, der bakker op om vielse af homoseksuelle, mens de fleste kirker i Afrika og Østeuropa vil være modstandere af det. Men ligesom der er kristne herhjemme, der har et andet syn end det dominerende, vil der også i det globale syd være kristne, som er tilhængere af vielse af homoseksuelle," siger han.

Debattøren og ledelsesrådgiveren Andreas Gylling Æbelø, der skrev det førnævnte indlæg i Berlingske var godt klar over, at mange af verdens kristne har et konservativt syn på homoseksualitet. Hans indlæg i Berlingske var da også skrevet ind i en dansk kontekst, siger han:

"Det er åbenlyst, at du vil finde meget modstand mod homoseksualitet blandt kristne verden over. Hvis du tager kristne på det afrikanske kontinent og i for eksempel Sydamerika vil den modstand også være fremtrædende. Men bare fordi det er fremtrædende, betyder det ikke, at man ikke skal kunne sige det imod. Jeg mener stadig ikke, at man kan finde teologisk belæg for at være imod homoseksualitet uden at lukke øjnene for et have af bibelsteder,” siger han.

Du kaldte synspunktet “ukristeligt” og “uforeneligt med kristendommen”, men er det ikke en reel og legitim teologisk position i og med, at flertallet af verdens kristne har den?

“Jo, og det handler mit indlæg sådan set også om. Mit indlæg er jo et forsvar for, at præster skal kunne sige nej til at vie homoseksuelle. Det er rummelighedens paradoks, at vi må tolerere også de intolerante. Hvis vi skubber dem ud af folkekirken, er jeg bange for, at der vil opstå en formørket subkultur, så jeg vil hellere beholde dem inden for kirken, fordi modstanden mod homoseksualitet alligevel vil dø ud her i Danmark inden for kort tid.”

Men kan en “ukristelig” teologi være en legitim teologi?

"Jeg vil ikke kalde andre ukristelige i deres helhed, ligesom jeg ville ønske, at visse kristne ville stoppe med at gøre homoseksualitet til et større spørgsmål om frelse. Det er det specifikke teologiske standpunkt, jeg finder ukristeligt."