Eva fandt sit kald under en sygemelding med stress: Natur og meditation var min vej tilbage

Da Eva Green Meinel blev alvorligt syg, fandt hun gennem meditation ind i den kristne tro