Fire kandidater klar til kamp om udfordrende bispeembede

Valgbestyrelsen har tirsdag godkendt de fire kandidater til embedet som biskop over Roskilde Stift

De nu godkendte kandidater er Rasmus Nøjgaard, sognepræst på Østerbro i København, Anna Helleberg Kluge, provst i Næstved, Ulla Thorbjørn Hansen provst i Slagelse og Per Vibskov Nielsen provst i Nørrebro Provsti i København.
De nu godkendte kandidater er Rasmus Nøjgaard, sognepræst på Østerbro i København, Anna Helleberg Kluge, provst i Næstved, Ulla Thorbjørn Hansen provst i Slagelse og Per Vibskov Nielsen provst i Nørrebro Provsti i København. Foto: Mikkel Møller Jørgensen, Thomas Kluge, Johanne Teglgård Olsen, privatfoto .

Tirsdag godkendte valgbestyrelsen fire kandidater, som nu skal dyste om bispesædet i Roskilde Stift.

Det er Rasmus Nøjgaard, sognepræst på Østerbro i København, Anna Helleberg Kluge, provst i Næstved, Ulla Thorbjørn Hansen, provst i Slagelse, og Per Vibskov Nielsen, provst i Nørrebro Provsti i København.

Denne artikel er en del af en serie:
Bispevalg i Roskilde Stift
Gå til seriesiden

De fire kandidater skal gennem de næste uger mødes til debatarrangementer rundt omkring i stiftet, og fra den 20. april kan stiftets præster og andre menighedsrådsmedlemmer stemme om, hvem af dem der bliver ny biskop.

Blandt kandidaternes største udfordringer er at appellere til stiftets mange forskellige menigheder, fortæller Rasmus H.C. Dreyer, adjunkt i kirkehistorie ved Københavns Universitet og tidligere præst i stiftet:

"Roskilde Stift er et minidanmark, idet der er både store, gamle byer, små landsbyer, øde landområder, øer og sommerhusområder. Det betyder, at stiftet er præget af mange forskellige slags menigheder med meget forskellige økonomiske vilkår. Især den vestlige og sydlige del af stiftet er forholdsvis fattigt og oplever affolkning af landområder og provinsbyer, mens den del af stiftet, der ligger omkring Roskilde og Køge, minder mere om hovedstadsområdet," siger Rasmus H.C. Dreyer.

En anden udfordring er, at både domkirke og stiftskontor ligger i Roskilde by:

"Det betyder, at man i den anden ende af stiftet hurtigt kan opleve, at biskoppen er biskop for Roskilde, og at landsogne glemmes til fordel for bysognene," siger Rasmus H.C. Dreyer, som dog noterer sig, at flere af kandidaterne allerede har forholdt sig til denne problematik i deres valgprogrammer.

"De fremhæver det lokale frem for det centrale og undgår belastede ord som centralisering og strukturændringer," siger Rasmus H.C. Dreyer.

I de næste uger er det kandidaternes opgave at markere deres teologisk ståsted og ledelsesstil tydeligere, forklarer Rasmus Dreyer. Det gælder ikke mindst for den første kandidat, som meldte sit kandidatur, sognepræsten fra København, Rasmus Nøjgaard, der er det mindst kendte ansigt i stiftet:

"Han er måske kendt blandt stiftets præster, som har mødt ham til undervisning og ved kirkelige arrangementer. Men til gengæld har han allerede formået at få støtter bredt i stiftet, ikke mindst blandt provsterne, og har signaleret, at han respekterer både lokale traditioner og friheden til liturgisk variation," siger Rasmus H.C. Dreyer.

Rasmus Nøjgaard har indtil videre ikke markeret sig teologisk eller politisk:

"Blandt kandidaterne har han den mest akademisk profil, men det teologiske og politiske har ikke været så synligt. Mit indtryk er, at han ser sig som en grundtvigsk midtbane-kandidat," siger Rasmus H.C. Dreyer

Den anden kandidat, Anna Kluge, provst i Næstved, har ifølge Rasmus H.C. Dreyer allerede markeret sig som en anderledes bispekandidat:

"Hun er den fromme kandidat i feltet. For hende er det ikke administration, men forkyndelse og det kristne liv der er i fokus. Jeg vil sige, at hun kommer med en klassisk, bibelsk teologi, som dog hverken er tidehvervsk eller missionsk, men mere moderne pietistisk. Som provst har hun for eksempel gjort meget ud af, at hendes præster primært er teologer, og at de derfor fortsat skal studere. Hun kan blive den kandidat, der skiller sig mest ud," siger Rasmus H.C. Dreyer

Den tredje kandidat, Ulla Thorbjørn, er provst i Slagelse og har tidligere stillet op i bispevalget i Helsingør Stift. Hun betegnes som en moderne provst af Rasmus H.C. Dreyer:

"Hun er en provst, som kan tale ledelsessproget, der vil føre hendes praktiske erfaringer med ind i bispestolen. Hun har været feltpræst, ledende beredskabspræst og kender de sociale udfordringer fra landsognene."

Ulla Thorbjørn har ikke en meget tydelig teologisk profil, men det kan være en fordel:

"Hun har deltaget i Grundtvigsk Arbejdskonvent, men har selv et personligt kendskab til det, vi måske lidt forenklet kan kalde et karismatisk-missionsk miljø, hvilket kan hjælpe hende med at få et godt og respektfuldt samarbejde med præster fra forskellige fløje," siger Rasmus H.C. Dreyer.

Den fjerde og sidste kandidat er Per Vibskov Nielsen, nuværende provst på Nørrebro i København. Han er ikke ukendt i Roskilde Stift:

"Han har, ligesom jeg selv, været præst i Roskilde Domkirke. Her blev han kendt som en alternativ præst, der ikke var bange for at eksperimentere med formen, med dog med respekt for traditionen, og han besidder en tydelig liturgisk bevidsthed," siger Rasmus H.C. Dreyer.

Ifølge Rasmus H.C. Dreyer kan Per Vibskov Nielsen appellere til stiftets konservative miljø og har måske fundet det ledige standpunkt blandt de øvrige kandidater:

"Blandt hans første støtter var der tidehvervske præster, som savnede en kandidat, der ville bakke op om kirkerne uden at blande sig for meget. Det har Per Vibskov Nielsen signaleret, at han er," siger Rasmus H.C. Dreyer.

Onsdag aften mødes de fire kandidater til den første officielle debat i valgkampen arrangeret af stiftes distriktsforeninger.