Flemming Pless færdig som præst efter krænkelsessager

Kirkeministeriet har i dag meddelt Flemming Pless' afsked efter sag om krænkelser af flere kvinder

Flemming Pless er i over et år blevet undersøgt for krænkende adfærd over for flere kvinder, som han blandt andet har mødt gennem sit arbejde.
Flemming Pless er i over et år blevet undersøgt for krænkende adfærd over for flere kvinder, som han blandt andet har mødt gennem sit arbejde. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix.

Kirkeministeriet har i dag meddelt en tjenestemandsansat sognepræst afsked efter ansøgning. Det gælder Flemming Pless, der var sognepræst i Christians Kirke på Christianshavn.

Han er i over et år blevet undersøgt for krænkende adfærd over for flere kvinder, som han blandt andet har mødt gennem sit arbejde.

Flemming Pless bekræfter selv udfaldet af sagen i dag på Facebook, hvor han skriver: 

"Jeg har valgt at søge min afsked den 17. september som sognepræst efter næsten 34 år i Folkekirken."

Han fortsætter: 

"Hvis der, i de år jeg har været sognepræst, har været rejst kritik – rimelig eller urimelig – af mit professionelle virke, har det altid givet mig grund til eftertanke. Men man kan næppe komme igennem en lang karriere som præst og privatperson uden at komme til at træde nogen over tæerne eller skabe sorg. Til dem, jeg utilsigtet har såret, vil jeg aldrig være sen til at sige undskyld."

Flemming Pless ønsker ikke at uddybe sagen over for Kristeligt Dagblad.

Kirkeministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at Flemming Pless stopper med udgangen af december i år. Forinden har han været genstand for et tjenstligt forhør og en partshøring, efter at ministeriet har modtaget en beretning og tilhørende indstilling fra forhørslederen. Det er på den baggrund, at ministeriet har modtaget præstens ansøgning.

Sagen har stået på, siden fem kvinder sidste forår den 16. marts sendte en samlet klage til biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen, Regionsrådet i Region Hovedstaden, Socialdemokratiet i København og DR.

I klagen berettede kvinderne om krænkende adfærd. Heriblandt var flere eksempler på, at Flemming Pless skulle have gjort tilnærmelser under sjælesorgssamtaler – og brudt sin tavshedspligt.

Det følger af tjenestemandslovens § 27, at en tjenestemand med tre måneders varsel kan forlange sig afskediget til udgangen af en måned. Ministeriet har derfor i overensstemmelse hermed meddelt præsten afsked.

Kirkeministeriet oplyser, at man ikke har yderligere kommentarer til sagen.