Folkekirkens biskopper om koranlov: Loven er upræcis og uafgrænset

9 ud af 10 biskopper har skrevet under på et høringssvar, der kritiserer væsentlige formuleringer i koranloven. Peter Birch fra Helsingør Stift har ikke skrevet under, fordi han bakker op om lovforslagets intention