Generalsekretær i Frikirkenet: Frikirkernes tavshed om homoseksualitet har været skadelig

I mange frikirker har der hersket en tavshedskultur om homoseksualitet, som har fået unge LGBT’ere til at føle sig forkerte og forlade kirkerne. Nu vil generalsekretær i Frikirkenet Mikael Wandt Laursen hjælpe sit bagland til at udvikle en teologi og et sprog for de bibeltro evangelikale kirkers syn på homoseksualitet

Et menneske, der lever i et homoseksuelt forhold, er ikke mindre elsket af Gud end hans heteroseksuelle medvandrer, men vi kan som fælles ikon have billedet af Adam og Evas oprindelige relation, som den foldede sig ud før syndefaldet, siger Mikael Wandt.
Et menneske, der lever i et homoseksuelt forhold, er ikke mindre elsket af Gud end hans heteroseksuelle medvandrer, men vi kan som fælles ikon have billedet af Adam og Evas oprindelige relation, som den foldede sig ud før syndefaldet, siger Mikael Wandt. Foto: Kåre Gade.

”Kan man være praktiserende homoseksuel og samtidig følge Jesus?” Sådan lød et spørgsmål, som en ældre mand for nylig stillede generalsekretær i Frikirkenet Mikael Wandt Laursen, efter at han havde deltaget i en samtale om kirken og de homoseksuelle. Under debatten havde Mikael Wandt Laursen slået fast, at han på ingen måde lægger op til at ændre sit evangelikale fundament og ståsted. Han opfatter stadig Bibelen som Guds ord, der skal forstås i sin oprindelige betydning, om end dette skal tolkes ind i tiden. Han mener fortsat, at homoseksualitet ikke udtrykker den oprindelige seksualitet, som Gud har skabt mennesket til, og som fandt sit udtryk i Adam og Evas forhold inden syndefaldet. Men, påpegede han fra scenen under debatten, kirkerne kan blive meget bedre til at komme de homoseksuelle i møde og vandre sammen med dem – i fælles bevidsthed om, at alle – heteroseksuelle som homoseksuelle – er ramt af faldet og synden som et vilkår. Mikael Wandt Laursens svar til den ældre mand lå i tråd hermed:

”Ja, det mener jeg godt, at man kan. Vi kan aldrig vide, hvilke dele af vores brudte liv og faldne eksistens, som Gud tager fat i og arbejder med først, og hvad der siden vil ske på vores vandring med Jesus.”