Højeste antal indmeldelser i folkekirken i 15 år

Antallet af nye medlemmer i folkekirken i andet kvartal har ikke været så højt siden 2007

I folkekirken har der været stort fokus på dåb efter indmeldelsesdykket under pandemien, og det ser ud til at indsatsen bærer frugt. – Foto: Johanne Teglgaard Olsen.
I folkekirken har der været stort fokus på dåb efter indmeldelsesdykket under pandemien, og det ser ud til at indsatsen bærer frugt. – Foto: Johanne Teglgaard Olsen.

En overgang så det sort ud for folkekirkens fremtidige medlemsbase, da den under coronanedlukningen registrerede et uhørt lavt antal dåb. Det fik flere af kirkens aktører til at spekulere i, hvordan man på den anden side af pandemien ville kunne indhente det forsømte, og der blev talt om både tumlingedåb og informationskampagner til nybagte forældre.

Nu tyder noget på, at indsatsen virker. Danmarks Statistik offentliggjorde torsdag medlemsstatistik for andet kvartal i 2022, og statistikken viser det højeste antal indmeldelser i folkekirken i 15 år, sammenholdt med andet kvartal for de foregående år.

14.311 blev således døbt eller fandt på anden vej ind i folkekirken i april, maj og juni 2022, og det er 2009 flere end i 2019, før coronapandemien brød ud. Man skal helt tilbage til 2007 for at registrere et højere antal. Da blev der indmeldt 14.600. 

Det bifalder Elof Westergaard, der er biskop i Ribe Stift, som har fulgt udviklingen nøje. 

"Det er en glædelig nyhed. Jeg tror, en del af forklaringen er, at der bredt i folkekirken har været et enormt fokus på dåb. Det kan man især mærke, når man taler med præster og menighedsråd, som mange steder gør meget ud af at være udadvendt og opsøgende over for nye forældre," siger han og forklarer, hvorfor en høj dåbsprocent ifølge ham er så vigtigt: 

"Dåben er så uendelig meningsfuld, fordi den er med til at sætte barnet ind i en større sammenhæng end bare den umiddelbare familie. At få at vide, at man er Guds barn, har stor vægt i et samfund, hvor presset på den enkelte er stort. Der er det så vigtigt, at man bliver tilsagt, at man er noget andet og mere end bare et nummer i rækken," siger Elof Westergaard. 

Med til historien om de højere dåbstal hører også, at der bliver født flere børn end for 15 år siden. Stigningen i antallet af fødsler gør det dog ikke ud for hele stigningen i antallet af dåb.