Hvis vi giver afkald på vores eget, finder vi noget dybere

Selvom dagens tekst kan opleves som kradse ord, så er det et vigtigt kald til at give slip på alt det, vi er bundet af, siger retræteforstander Johannes Lind Pedersen

Johannes Lind Pedersen er forstander på Ådalen Retræte, der fejrer 10-års jubilæum til august.
Johannes Lind Pedersen er forstander på Ådalen Retræte, der fejrer 10-års jubilæum til august. Foto: Privatfoto.

Hvis du skulle prædike over bibelstykket, hvad ville du så lade teksten handle om?

Jeg ville lade den handle om at give afkald. Vi har alle sammen brug for at høre om at give slip. Det betyder også noget for mig, at teksten er placeret mellem to lignelser, og at det dermed ikke er en enkeltstående tekst. At tage enkeltstående tekster ud gør også, at det bliver en enkelt, skarp ting, men der er altid nuancer, så det handler om at se det i sammenhæng. Sammenhængen her er lignelsen om festmåltidet, hvor gæsterne ikke synes, de har tid til den fest, Jesus inviterer til. Det er en historie om at være optaget af sit eget og det, man er bundet af, og der er det vigtigt at høre Jesu ord om at give afkald på sit eget. Det er noget, vi kan have brug for at høre – at vi ved at give afkald på vores eget finder det dybere. Den anden lignelse handler om at miste og finde, at man bliver borte og så fundet. Det er det perspektiv, Jesus taler ind i, når han taler om at give afkald og give slip. 

Hvem rummer ordene polemik imod læst i 2022?

De rummer polemik imod os alle sammen. Der er ingen af os, der kan sige os fri fra at være bundet af noget og holde fast ved noget, vi ikke har brug for. I vores sammenhænge vil de fleste af os nok opleve teksten som nogle kradse ord, der rammer ind i noget, vi har brug for at give slip på.

Er der noget i dit eget liv, som du synes bliver sat i relief af tekststykket?

I den grad. Jeg er en person, der har behov for kontrol. Jeg vil gerne kunne forudse, hvad der kan ske, have kontrol med en proces og tænke langt ud i fremtiden. Det, jeg har oplevet, er, at hele processen med at finde frem til det, jeg oplever som min dybeste længsel – og se den drøm, som vores retrætested er – er kommet ved at give slip på den kontrol. Men jeg er stadig ved at lære at give slip og træde ud i noget fuldstændig ukendt og opleve den gave, der er i at slippe kontrollen. Det er konstant på færde i mig, selvom jeg kan se tilbage på tidligere oplevelser af at blive båret, så er jeg hele tiden i en udfordring med at slippe kontrollen.

Hvordan lægger teksten op til, at man personligt kan handle anderledes?

At bevæge sig i retning af at give slip. Det er vigtigt at bevæge sig i den retning, for der vil hele tiden være nye ting, der er svære at give slip på. På retræterne opfordrer vi folk til at være stille og lægge mærke til deres åndedræt som en hjælp til at give slip. Ved hver indånding, indånder vi Guds livgivende ånd. Og ved hver udånding øver vi os i at give slip på alt det, vi ikke længere har brug for.

Hvilket indtryk gør sproget i dagens tekst på dig?

Sproget i teksten understreger det faktum, at Jesus ikke var optaget af mængden af efterfølgere, men mere kvaliteten af relationen. Det er nogle voldsomme billeder, Jesus bruger, som jeg tror, vi alle bliver ramt af. Men de understreger alvoren i det. Det er svært at give slip, men det må vi gøre for at komme i kontakt med den længsel, Gud har givet os efter at være Jesu disciple.

Er der et kunstværk med bibelske temaer, du vil fremhæve her?

Lige i øjeblikket er det Sieger Köders billede af Jesus, der vasker Peters fødder. Vi bruger ofte hans billeder på vores retræter, og det åbner op for, at folk kan komme i kontakt med meget i deres eget liv. Jeg har derfor set det billede mange gange, men i øjeblikket er det blevet tydeligt for mig, hvordan Peters hånd er strakt frem – nærmest for at afværge noget. Den hånd symboliserer måske Peters indbyggede modstand mod at komme for tæt på Jesus eller lade Jesus komme for tæt på ham. Men den anden hånd ligger på Jesu skulder og drager Jesus nærmere, og den tror jeg symboliserer den længsel, der drager ham og kalder på ham.

Nævn et udtryk fra Bibelen, der bruges på nudansk, som man kan gå og tygge på?

Længsel kunne være et godt ord.