Hvor meget bør biskopper blande sig i den offentlige debat?

Vi skal ikke som kirke mene noget om alle verdens politiske problemstillinger, sagde Ulla Thorbjørn Hansen i en debat mellem de to bispekandidater i Roskilde Stift

Fra venstre: Rasmus Nøjgaard, moderator Ingrid Ank og Ulla Thorbjørn Hansen
Fra venstre: Rasmus Nøjgaard, moderator Ingrid Ank og Ulla Thorbjørn Hansen. Foto: Amalie Høgsbro Jørgensen.

Den rolige midtbane. Sådan kaldte Anna Kluge, der er provst i Næstved Provsti, sine to modstandere Rasmus Nøjgaard og Ulla Thorbjørn Hansen, efter hun havde måttet se sig besejret i kampen om bispestolen i Roskilde Stift.

Og rolige var de, da de torsdag aften mødtes og lagde en overordentligt høflig debatstil for dagen.

“Jeg savner, at de tør fremhæve, hvor de er uenige. Jeg ved, at de er forskellige, men katten er ligesom ikke slået ud af sækken,” sagde Ib Nygaard, menighedsrådsformand i Vallensved Kirke ved Næstved, i pausen midtvejs i debatten.

Han var en af de cirka 30 fremmødte tilskuere, som var mødt frem, men ikke tilnærmelsesvis kunne fylde det nydelige sognelokale op.

Først efter kandidaterne hver især havde fået ti minutter til at introducere sig selv og var blevet enige om en række emner, nåede man frem til et spørgsmål, der fik mindst én tilskuer til at rykke sig på stolen og en anden til at slå armene over kors.

“Kirken har altid haft en stemme i den offentlige debat, men hvor mener du, at grænsen går for politiske holdninger fra folkekirkens biskopper?,” lød det fra arrangements moderator Ingrid Ank, som aftenen igennem drev debatten frem.

Ulla Thorbjørn Hansen lagde ud.

“Evangeliet hæver sig over politik. Vi skal ikke som kirke mene noget om alle verdens politiske problemstillinger, ej heller agere politisk løftestang,” sagde hun og nævnte eksemplet med et asylcenter i Rwanda.

“Der er altid flere sider af en sag. Jeg har set afviste asylansøgere sidde i Avnstrup Asylcenter og kigge ud i det forjættede land. Det er heller ikke lykken,” sagde hun.

Heller ikke Rasmus Nøjgaard mente, at biskopper skulle agere politisk.

“Biskopper må gerne have modet til at rejse etiske problemstillinger, hvis der sker en uværdig behandling af mennesker. Jesus var heller ikke politisk, men brugte lignelser og talte i billeder. En biskop bør ikke blive politisk, men anspore til overvejelse af et etisk dilemma,” lod han derefter forstå.

Samtalen bevægede sig derefter ind på klimaområdet, og Ulla Thorbjørn Hansen præsenterede ivrigt et synspunkt, som var i fare for at drukne i boglige referencer.

“Nu skal vi jo ikke løse klimaproblemet,” indskød debattens moderator.

I spørgsmålsrunden blev der blandt andet spurgt ind til ligestilling mellem kønnene, og om der var tid nok til teologernes arbejdsopgaver.

Menighedsrådsformand Ib Nygaard sagde afsluttende, at han fra bispekandidaterne endnu holder øje med idéer til fornyelse for at bekæmpe den faldende kurve, som folkekirkens medlemstal udviser.