Initiativpris: Projekt sætter fokus på psykisk sårbarhed blandt unge

I konfirmandstuen er den eksistentielle samtale i højsædet. Derfor giver det god mening, at præster taler med de unge om det, som er svært i livet

Hos MindU - et initiativ under Det Sociale Netværk - går konfirmationsforberedelser og fremmelse af mental sundhed hånd i hånd. Arkivfoto.
Hos MindU - et initiativ under Det Sociale Netværk - går konfirmationsforberedelser og fremmelse af mental sundhed hånd i hånd. Arkivfoto. . Foto: Leif Tuxen.

Psykisk sårbarhed er noget, de fleste unge møder. Det viser en evaluering foretaget blandt konfirmander, som har deltaget i et undervisningsforløb i projektet mindU. Her berettede 59 procent af de adspurgte konfirmander, at de har haft psykisk sårbarhed tæt inde på livet – enten gennem en forældre, en ven eller hos dem selv.

MindU er et undervisningsforløb til konfirmander, der er skabt af Det Sociale Netværk, som er en organisation, der arbejder for at fremme den mentale sundhed i befolkningen. En af de præster, der har haft gode erfaringer med at arbejde sammen med mindU om psykisk sårbarhed i konfirmandundervisningen, er Marianne Sørensen, sognepræst i Mejrup Sogn, som ligger i udkanten af Holsterbro.

”Samarbejdet har været rigtig godt. Jeg har talt med mine konfirmander efterfølgende, og de har været glade for at høre konkret og livsnært om psykisk sårbarhed i undervisningen. Det taler ind i deres livssituation. Der er meget i kristendommen, som taler ind i emnet,” siger Marianne Sørensen.

Her nævner Marianne Sørensen et tekststykke fra Det Gamle Testamente, Ezekiels Bog 36, 26: ”Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød.”

”Det at være et levende menneske er at kunne blive såret. Gør vi os usårlige, bliver vi til robotter, til kynikere, og det vil ingen vel være. Det at være skabt i Guds billede er at være skabt med et hjerte, med følelser, og derfor er det et vilkår ved menneskelivet at være sårbar. Det var vor Herre Jesus også. Han døde på korset i afmagt og svaghed. Men gud gør det svage stærkt. Det er en grundsætning i kristendommen. I vores menneskelige svaghed udfolder Guds kraft sig, sådan taler kristendommen direkte ind i psykisk sårbarhed,” siger Marianne Sørensen.

Ifølge Pernille Schnoor, udviklingschef i Det Sociale Netværk, giver det god mening, at præsternetaler med de unge om psykisk sårbarhed:

”Det er en vigtig aldersgruppe at få i tale. Og så vil vi rigtig gerne åbne for, at præsten er en ressourceperson, som de unge kan søge hjælp og vejledning hos.”

At skabe bånd mellem præst og konfirmander er noget, som mindU har været god til. I projektets evaluering er det lidt over to tredjedele af de unge, som er blevet bevidste om præstens funktion som samtalepartner, når livet gør ondt. Sabina Lindebæk Rajapakse er frivilligkoordinator i Det Sociale Netværk og står for kontakten og undervisningen i Viborg Stift.

”Konfirmationslokalet er et godt rum til at tale om det, som er svært i livet. At vi kommer udefra med unge frivillige, som fortæller deres personlige historie om psykisk sårbarhed, giver et frisk pust, særligt til de mindre lokalsamfund, der ikke har mange lignende tilbud,” siger Sabina Lindebæk Rajapakse.

At præsten er en person, som man kan gå til og tale fortroligt med, er blevet tydeliggjort i Marianne Sørensens menighed gennem samarbejdet med mindU:

”Efterfølgende har jeg fået flere henvendelser fra unge, som opsøger mig og mine kollegaer for en eksistentiel samtale.”