Jesu ord er et poetisk forsøg på at beskrive virkeligheden

Poesi og billedsprog indgår ofte i Jesu taler. Han taler ikke ned til sine tilhørere, men åbner deres horisont, siger professor

Jesus er livets brød. Der er ingen, der hælder gammel vin på nye flasker. Og i søndagens tekst bygger en klog mand sit hus på en klippe, mens en tåbe bygger sit hus på sand.

Bibelen er spækket med billedsprog, og i Det Nye Testamente benytter Jesus sig flittigt af metaforer og lignelser i sine taler. Men hvorfor bruger han disse billeder frem for at tale rent ud af posen?