Jesus gør op med luksuskristendommen

Lidelse er en uundgåelig del af kristenlivet, lyder det fra Jens Kristian Lund Jensen, nytiltrådt generalsekretær for Open Doors Danmark, der arbejder for forfulgte kristne

Ved blå bog.
Ved blå bog. Foto: Privatfoto.

Er der noget i dit eget liv, du synes bliver sat i relief af søndagens prædiketekst?

Jeg bliver mindet om, at den lidelse og modgang, jeg møder i mit eget liv, ikke sker for at plage mig eller gøre mig ondt, men for at hjælpe mig. Så jeg kan blive bevaret som kristen. Det er sådan jeg læser teksten.

Hvilken bibelsk fortælling har haft størst betydning for dig?

Beretningen om Josef og hans brødre betyder meget for mig. Josef måtte udholde megen modstand fra sine 11 brødre. Det er en stor inspiration for mig at læse om den måde, han mødte modstanden på, når jeg selv møder uretfærdighed rettet mod mig. Josef blev ikke forbitret og søgte ikke hævn. Han valgte på en måde at lægge sagen i Guds hænder, og han kunne på trods af det hele rumme sine brødre og endte med at redde dem fra døden. Det er evangeliet kogt ned i én fortælling.

Hvem har lært dig mest om Bibelen i dit liv?

Det må være min mor med hendes mildhed og min far med hans inderlighed. Det er dem, der har haft størst indvirkning på mit trosliv.

Er der et kunstværk med bibelske temaer, du vil fremhæve her?

For nogle år siden så jeg en udstilling med den tyske kunstner Anselm Kiefer på Tate Modern i London. Det blev en gudstjeneste for mig at se hans installation, der hed ”Palmesøndag”. Den bestod af et stort, ægte palmetræ, der lå ned med både rødder og blade og fyldte hele rummet. Træet var gået ud og visnet. Bagved hang der 30-40 billeder af forskellige palmegrene, der var mere eller mindre gået ud. Det mindede mig om Kristi døde legeme og kom til at stå som et overvældende symbol på opstandelse.

Hvad er den vigtigste pointe i dagens tekst?

Det er, at den frugt, der holder evigt i et menneskes liv, skabes i troen på Jesus. De værdier, der er holdbare, er ifølge Jesus dem, der opstår, når man tror på ham og lever med ham.

Hvis du skulle prædike over bibelstykket, hvem ville du så lade teksten handle om?

Jeg ville tage udgangspunkt i en ung kristen mand, der lige nu sidder fængslet i Libyen. Lokale militsledere har i lang tid prøvet at presse ham til at vende tilbage til islam, hvilket han har nægtet. Nu er der en lokal domstol, der har dømt ham til døden. I prædikenen ville jeg præsentere tilhøreren for spørgsmålet, om den unge mand skal redde sit liv og konvertere eller forblive i troen på Jesus og det evige liv? Det er et stort dilemma. Men prædiketeksten emmer også af håb ikke mindst i form af løftet om, at vi vil få det, vi beder om. Det håb ville jeg også komme ind på i en prædiken.

Hvem rummer ordene polemik imod læst i 2022?

Den gør op med en luksuskristendom, der fornægter lidelsen som en uundgåelig del af kristenlivet. Teksten understreger derimod, at lidelsen er et naturligt vilkår ved at være Jesu discipel og udfordrer samtidig den opfattelse, at vi kan klare livet selv uden Jesus.

Hvilke overraskelser vil du gerne pege på i fortællingen?

Der står, at vi kan bede om, hvad vi vil, og vi vil få det. Selvom jeg har hørt det mange gange, overrasker det mig alligevel, at der virkelig står det. Jesus lægger op til et kolossalt stort trosspring ved at turde bede om alt.

Hvordan lægger teksten op til, at man personligt kan handle anderledes?

Vi er vant til, at hvis vi køber aktier, er det klogt at sprede risikoen. Men i teksten opfordrer Jesus til at lægge alle æggene i én kurv. Sats på Jesus. Det er et udfordrende budskab og strider umiddelbart mod menneskelig erfaring.

Hvor tit går du i kirke?

Jeg bor i en landsby, hvor jeg går i kirke den ene gang om måneden, der er gudstjeneste. Derudover er min base i missionshuset i Indre Mission.

Hvad har været din bedste oplevelse med en gudstjeneste?

Det har været, når der er opstået en gensidighed, hvor flere fra menigheden medvirkede. Jeg kan bedst lide, når gudstjenesten er dialogisk frem for monologisk, så jeg som en del af menigheden ikke blot føler, at jeg er en passiv modtager.

Hvad har været din dårligste oplevelse med en gudstjeneste?

Det har været de gange, hvor prædikenen har været forudsigelig. Når man kan regne konklusionen ud efter blot at have hørt det første minut. Det ligger langt fra den måde, Jesus forkyndte på, hvor han virkelig bragte folk ud af deres komfortzone. Evangeliet er overraskende og skal helst overraske en hver søndag.