Katolsk lægeklinik hjælper mennesker på kanten

Frivillige lægerog sygeplejesker på Caritas Klinikken i København tager sig af dem, der har svært ved at finde vej i det danske sundhedssystem

I Caritas Klinikken er der ingen tidsbestilling, intet hastværk og ingen, der kræver at se det gule sygesikringskort.
I Caritas Klinikken er der ingen tidsbestilling, intet hastværk og ingen, der kræver at se det gule sygesikringskort. Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen.

Klinikken er musestille. Aftenens to frivillige læger er fuldt beskæftiget, men man fornemmer kun sagte og rolige samtaler bag de lukkede døre.

På et skilt over skranken står der ”Vesterbro Familielæge”, men i aften har Caritas Klinikkens frivillige læger og sygeplejesker overtaget lokalerne, der ligger på Amerikavej på Vesterbro i København.

”Vi har fået lov at leje os ind hver tirsdag aften,” fortæller Ditte Dandanell Bihl fra den katolske hjælpeorganisation Caritas Danmark. Hun er ansvarlig for Caritas Klinikken, som ifølge Ditte Dandanell Bihl skal være et supplement til det danske sundhedssystem.

”Det er desværre mange folk, der af forskellige årsager har svært ved at finde vej i sundhedssystemet. Nogle kommer fra udlandet og kender det slet ikke. Andre er faldet ud af systemet, og har svært ved at finde tilbage. Derfor har vi gjort det så nemt som muligt at få en konsultation her,” siger Ditte Dandanell Bihl.

I Caritas Klinikken er der derfor ingen tidsbestilling, intet hastværk og ingen, der kræver at se det gule sygesikringskort.

Klinikken åbnede den 14. september og har indtil videre kun åbent tirsdag aften. Men de frivillige læger, sygeplejesker og klinikværter er godt beskæftiget. Der kommer arbejdsmigranter med småskavanker, patienter med svære psykiske lidelser og urolige pårørende.

Én af klinikkens døre går op, og en kvinde træder ud. Hun tager sit overtøj på og forlader klinikken i et roligt tempo.

”Det er en mor, hvis søn døjer med nogle psykiske lidelser,” forklarer frivillig læge Karsten Thielen, som til daglig er overlæge ved Arbejds- og Socialmedicinsk Center i Holbæk.

”Sønnen har været ude af systemet i flere år, men har så hørt om klinikken, og sendte sin mor for at undersøge nærmere. Nu regner vi med, at han selv kommer en aften.”

I venteværelset sidderJennifer Stilling og venter på sin veninde, der er inde hos den anden læge. Jennifer Stilling er frivilligkoordinator i Caritas Ældregruppe, og har det sidste par tirsdage inviteret flere af caféens brugere og egne veninder til et besøg i klinikken:

”Der er mange ældre, som ikke har lyst til at gå til deres egen læge. De ved, at lægerne har travlt, og vil ikke tage lægens tid. Her føler de sig ikke til besvær,” siger Jennifer Stilling.

Netop den længere konsultationstid er vigtig for dem, der har været faldet ud af sundhedssystemet. Det mener aftenens anden frivillige læge, Elizabeth Landman, der til dagligt er læge på Glostrup Hospital.

”I en almindelig lægepraksis har alle fået en bestemt konsultationstid, og der er mange patienter, der skal tilses. Her er der ikke faste tider, så der er mere tid til at vende flere spørgsmål og problematikker på én gang, og så sikrer vi os, at patienterne føler, at de bliver hørt,” siger Elizabeth Landman.

Den længere konsultationstid skal bevares, selv hvis klinikken skulle opleve større tilstrømning af patienter.

”Så udvider vi åbningstiden eller henter flere frivillige læger,” siger Ditte Dandanell Bihl.