Katolsk præst forlader Færøerne i afmagt: Danmark er ikke længere kristent

Rigide regler og følelsen af at blive overvåget af de danske myndigheder har fået Færøernes katolske sognepræst til at opgive sit embede

Peter Fleetwood har været katolsk sognepræst ved Mariukirkjan i Torshavn siden oktober 2020.
Peter Fleetwood har været katolsk sognepræst ved Mariukirkjan i Torshavn siden oktober 2020. Foto: Torbenbrinker/Wikimedia Commons.

Den katolske menighed på Færøerne går en usikker fremtid i møde. Efter næsten tre år som sognepræst i Mariukirkjan i Torshavn har den katolske præst Peter Fleetwood besluttet sig for at forlade Færøerne. Således står Færøerne tilbage uden nogen fast sognepræst, som det var tilfældet, før Peter Fleetwood kom til øerne i 2020. 

I et interview med det katolske netmedie The Pillar forklarer den engelske præst, at den danske lovgivning på udlændingeområdet er hovedårsagen til, at han har valgt at trække stikket.

Peter Fleetwood fortæller om en række rigide regler, der har gjort det besværligt at forlade Færøerne uden at planlægge flere måneder ud i fremtiden. Hvis han skulle rejse, var han nødt til at søge om genindrejsetilladelse mindst en måned før, og hvis han missede hjemrejsedatoen, måtte han møde op på den danske ambassade i London for at søge om indrejse. 

Det værste for Peter Fleetwood var dog følelsen af at blive mistænkeliggjort og overvåget af de danske myndigheder. En følelse, som han aldrig helt fik rystet af sig. Han henviser til forkynderloven, der blev indført i 2016 for at hindre udenlandske prædikanter i at opfordre til ekstremistisk adfærd.

Loven indebærer blandt andet en liste over prædikanter, som er forment adgang til Danmark. Selvom forbudslisten kun tæller islamiske imamer, blev Peter Fleetwood efterladt med en tom fornemmelse, da han gennem den danske udlændingestyrelse blev præsenteret for den. Peter Fleetwood følte, at de danske myndigheder underforstået fortalte ham, at han også selv risikerede at blive overvåget og kontrolleret, hvis han sagde noget forkert.

“Den danske regering ser tilsyneladende alle religioner som potentielt farlige i den forstand, at de kan skabe forvirring eller opfordre til praksisser, der er uacceptable i det danske samfund,” siger den katolske præst til The Pillar.

Peter Fleetwood undrer sig over, at denne fjendtlige tilgang til fremmede trossamfund er blevet så fremherskende i et land, der har inkorporeret EU’s konventioner om menneskerettigheder i sin egen lovgivning. Den danske lovgivning om udenlandske religiøse forkyndere har efter hans opfattelse begrænset religionsfriheden på Færøerne.

"Jeg er forbløffet over, at et vestligt demokrati fremstiller sig selv som et potentielt offer for de skadelige virkninger af idéer, der kommer fra andre steder. Det implicerer også, at enhver religion er en ideologisk konstruktion, som er potentielt farlig. Det fortæller mig, at de, der udformer lovgivningen på vegne af Kongeriget Danmark, nu ikke længere foregiver at have en kristen arv. Det er en tavs, men kraftfuld erklæring om, at Danmark ikke længere er kristent."

Peter Fleetwood fremhæver også Socialdemokratiets skrinlagte forslag om, at alle trossamfund, der prædiker på fremmede sprog, skal oversætte deres prædikener til dansk. Han ser forslaget som endnu et udtryk for, hvordan religion og ideologi over en kam behandles som noget, der potentielt er skadeligt, og som det danske folk skal beskyttes imod.

Peter Fleetwood holdt sin sidste søndagsmesse i kirken i Torshavn den 20. august. Han ærgrer sig over, at den katolske kirke i Torshavn formentlig kommer til at være afhængig af sporadiske besøg fra sognepræster fra Danmark, som det også var tilfældet før hans ankomst.

Deltagerantallet i den gennemsnitlige messe var vokset fra cirka 30 personer, da Peter Fleetwood ankom i oktober 2020, til omtrent 90 i dag. Sognebørnene i menigheden består primært af immigranter fra katolske lande som Filippinerne og Polen.