Kirkelige myndigheder: Vi kan kun svare på to ud af syv klager over bispevalg

Sognepræst Annette Kruhøffer har fået afgørelse på to ud af syv punkter i sin klage over valgprocessen i Roskilde Stift. Hun er ikke tilfreds og overvejer nu, om hun skal gå videre med sagen

Kirkelige myndigheder: Vi kan kun svare på to ud af syv klager over bispevalg
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Der er kommet svar på den klage, som sognepræst Annette Kruhøffer har indsendt til Roskilde Stift og Kirkeministeriet. Men kun på en del af den.

Annette Kruhøffer har i syv punkter klaget over, at fremtrædende personer i stiftet efter hendes mening har favoriseret bispekandidat Rasmus Nøjgaard, og samtidig kritiserer hun selve valgprocessen.

Overordnet er hun ikke tilfreds med afgørelsen, som stiftet ikke har offentliggjort, men som Kristeligt Dagblad har fået kendskab til gennem Annette Kruhøffer:

"Stiftet har fortolket det sådan, at jeg i virkeligheden stilede den til valgbestyrelsen (som har ansvaret for valgets forløb, red). Og valgbestyrelsen kan desværre kun tage stilling til to af de syv klagepunkter, som man afviser," siger Annette Kruhøffer. Er hun utilfreds med svaret, opfordres hun til at klage til Kirkeministeriet.

Afgørelsen er underskrevet af formand for valgbestyrelsen Kirsten Vej Petersen. Og hun vil gerne i teksten tage stilling til den del af klagen, der handler om, at kandidaterne og deres støtter ikke fik mulighed for at rette fejl i de indleverede stillererklæringer. Den beslutning betød, at flere erklæringer blev erklæret for ugyldige.

En anden påstand i klagen behandles: At kandidaternes stillingsbetegnelse ikke fremgår af valgsedlen, og man derfor ikke kan se, hvem af kandidaterne der er provster, og hvem der er præster. Annette Kruhøffer mener nemlig, at stillingsbetegnelsen fortæller om kandidatens kvalifikationer, hvilket er væsentligt for vælgeren.

Valgbestyrelsen afviser begge punkter, idet man mener, at man har fulgt reglerne for valget.

Begrundelsen for, at der ikke er givet svar på Annette Kruhøffers fem andre klagepunkter lyder:

"For så vidt angår valgkampen, er denne valgbestyrelsen og stiftet uvedkommende," og i afgørelsen konkluderer formanden for valgbestyrelsen derfor:

"På den baggrund, og da alle formalia vedrørende afviklingen af valget er overholdt, foretager valgbestyrelsen ikke videre i anledning af din klage."

Annette Kruhøffer savner derfor stadig svar:

"Min klage er åbenbart havnet i en slags klondike (dårligt og kaotisk organiseret sted, red.), hvor ingen vil eller kan tage stilling til processen. Stiftet vil ikke – det siger de udtrykkeligt i klagen. Valgbestyrelsen kan ikke, for de mener ikke, de har bemyndigelse til det. Så der er ingen, der vil tage ansvar. Men det er jo sådan set også pointen i min klage: At en lille magtfuld gruppe synes at have haft frit slag til at fremme egne interesser."

Annette Kruhøffer har skrevet til stiftet for at få at vide, hvem hun skal henvende sig til, for at få svar på sine øvrige punkter, men har endnu ikke fået svar.

Kristeligt Dagblad har kontaktet Roskilde Stift og spurgt, om man vil forholde sig til klagens øvrige klagepunkter, eller om man har givet Annette Kruhøffer vejledning til, hvor hun ellers skal henvende sig. Stiftets konstituerede kontorchef Asger Gewecke har dog ingen kommentarer, men henviser til valgbestyrelsens afgørelse.

Og valgbestyrelsens formand ønsker ikke at forholde sig til de øvrige klagepunkter:

"Som valgbestyrelse blander vi os ikke i valgkampen," siger Kirsten Vej Petersen.

På spørgsmålet om, hvorvidt Annette Kruhøffer er blevet vejledt til, hvor hun så skal henvende sig med sin klage, lyder svaret, at Annette Krufhøffer har modtaget vejledning til, hvordan hun kan klage over valgbestyrelsens afgørelse.

"Jeg har syv dage til at beslutte, om jeg vil klage over afgørelsen til Kirkeministeriet, så nu må jeg gå i tænkeboks," siger Annette Kruhøffer.

Annette Kruhøffer har endnu ikke hørt noget fra Kirkeministeriet om den oprindelige klage, der blev sendt til dette i onsdags.