Kunsthistoriker og museumsdirektør: Jesus er drevet af projektet, ikke af sin egen magt

Tillid er en central komponent i søndagens tekst om bespisningen af de 5000, og tilliden går begge veje, sådan som den også bør gøre mellem ledere og medarbejdere og i samfundet generelt, siger direktør på Museet for Religiøs Kunst, Christine Løventoft