Lægeforeningen svarer igen på udfald fra vaccineskeptisk præst: "Det er absurde påstande"

Det er legitimt at diskutere vacciner og myndigheders coronahåndtering. Men sognepræst Therese Strand Kudajewskis "groteske sammenligninger" med Anden Verdenskrig, distancerer hende fra debatten, mener Lægeforeningen

”Vi har desværre set under pandemien, at flere læger, der har optrådt i oplysningskampagner er blevet stalket og kontaktet af borgere, der mener noget andet end dem. Hvis man skaber mistro om fakta på den måde, som Therese Strand Kudajewski gør, så bevæger man sig væk fra viden og over i synspunkter og meninger, som nemt kan forveksles med viden," lyder det blandt andet.
”Vi har desværre set under pandemien, at flere læger, der har optrådt i oplysningskampagner er blevet stalket og kontaktet af borgere, der mener noget andet end dem. Hvis man skaber mistro om fakta på den måde, som Therese Strand Kudajewski gør, så bevæger man sig væk fra viden og over i synspunkter og meninger, som nemt kan forveksles med viden," lyder det blandt andet. . Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Den vaccinekritiske sognepræst Therese Strand Kudajewski fra Svanninge på Fyn lever ikke op til sit ansvar som præst, når hun sammenholder læger, der vaccinerer mod corona, med mordere og trækker paralleller mellem Danmark og Nazityskland, sådan som hun har gjort det i flere Facebook-opslag.

Det mener Lægeforeningens formand, Camilla Rathcke, som tager skarp afstand fra den fynske præsts udmeldinger.

”Det er jo aparte at sammenligne, hvad der foregik under nazismen med i dag. Der er ingen tvivl om, at nogle af os oppebærer et særligt ansvar i forhold til, hvordan vi forvalter vores troværdighed under coronakrisen. Dér har præstestanden et helt særligt ansvar,” siger Camilla Ratchke, som i et indlæg i dagens Kristeligt Dagblad kritiserer sognepræsten i skarpe vendinger. Her henviser formanden til de opslag på sociale medier, som Therese Strand Kudajewski lagde op i november og december sidste år, hvor sognepræsten sammenligner situationen i Danmark med den i Tyskland under Anden Verdenskrig, hvor nazisterne var ved magten. I et Facebook-opslag skriver præsten, at læger dengang efterfølgende blev dømt til døden for at eksperimentere på sagesløse mennesker.

”Det er en skændsel for lægestanden, det som udspiller sig i tiden, og jeg håber, at der vil være flere og flere læger, der siger fra, så læge og morder ikke atter bliver to sider af samme sag,” skrev Therese Strand Kudajewski også og gav samtidig udtryk for, at vacciner kan føre til alvorlige bivirkninger og dødsfald.
Men det er ”absurde påstande, som lægger læger for had på grovest mulige vis. Det er svært at komme i tanke om mere infame sammenligninger,” lyder det fra Camilla Ratchke. For selvom det er legitimt at diskutere vacciner og myndighedernes coronahåndtering, så rammer præstens opslag helt uden for skiven af, hvad det er rimeligt at kritisere læger for.

”Therese Strand Kudajewski har som alle andre ytringsfrihed, men hun bør også være opmærksom på det ansvar, som hun har qua sin position. Det sker desværre ikke. Hun distancerer sig med sine groteske sammenligninger helt fra den almindelige debat. Faktuelt forkerte oplysninger, had og mistro er en farlig blanding, som erfaringsmæssigt kan nære radikaliserede miljøer,” skriver Lægeforeningens formand.

Præster har en særlig autoritet


Ifølge Camilla Ratchke har coronakrisen medført adskillige eksempler på chikane af læger, der har talt for vacciner og restriktioner. Når man oplever udfald som dette, frygter formanden, at det kan holde læger tilbage fra at sige, hvad de mener, og i sidste ende skade tilliden til myndighederne. Derfor er det vigtigt, at personer, som har en særlig autoritet i befolkningen, herunder præster, er påpasselige med, hvad de udtaler sig skråsikkert om.

”Vi har desværre set under pandemien, at flere læger, der har optrådt i oplysningskampagner er blevet stalket og kontaktet af borgere, der mener noget andet end dem. Hvis man skaber mistro om fakta på den måde, som Therese Strand Kudajewski gør, så bevæger man sig væk fra viden og over i synspunkter og meninger, som nemt kan forveksles med viden. Det gælder ikke mindst, når det kommer fra personer, der har en vis autoritet i forvejen, som for eksempel præster,” siger Camilla Ratchke.
Ifølge Peter Lodberg, professor i Systematisk Teologi ved Aarhus Universitet, har Ratchke ret i, at præster udtaler sig med en særlig vægt. Og derfor vil folk også lytte, når de udtaler sig om kontroversielle emner som coronavacciner:

”Vi lever i en sekulariseret tid, hvor der er et autoritetssammenbrud, hvor mange får frataget den autoritet, de ellers havde. Det gælder læger, journalister og politikere. Der er jo ikke nogen, der tager til lægen uden at google deres symptomer først. Men præster har ikke fået en konkurrent på samme måde, så de nyder fortsat en høj grad af troværdighed i befolkningen,” siger Peter Lodberg.

Han tror dog ikke, at denne sag vil skade præstestanden som et hele.

”Ved demonstrationen i fredags udtalte hun sig jo som privatperson og ikke præst. Så hun har jo hørt efter. Det er derimod os andre, der gør hende til præst i den måde, vi lytter til hende på,” siger Peter Lodberg.

Formanden for Præsteforeningen, Pernille Vigsø Bagge, har ikke tænkt sig at gå ind i diskussionen. 
Hun ser det ikke som en konflikt mellem Lægeforeningen og Præsteforeningen, men mellem Lægeforeningen og Therese Strand Kudajewski.

”Hvad præsten siger, står for præstens egen regning, og præsten udtaler sig ikke på vegne af Præsteforeningen. Så jeg vil ikke gå ind og diskutere, hvad hun mener,” siger Pernille Vigsø Bagge og fortsætter:

”I Præsteforeningen har vi hele vejen igennem coronakrisen bakket op om sundhedsmyndighedernes anbefalinger, som har været, at man lader sig vaccinere. At give den opbakning til sundhedsmyndighederne er det eneste rigtige at gøre som præsteforening, både for at beskytte samfundet som helhed og for at beskytte vores medlemmer,” siger Pernille Vigsø Bagge.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Therese Strand Kudajewski.