Mette Bock bliver i ”monsterstilling” sognepræst for fire sogne

Tidligere kirkeminister Mette Bock skal fra den 13. februar fungere som sognepræst i Horsens Provsti. Hun har som ikke-teolog fået dispensation til at søge præsteembede gennem paragraf 2-ordning

Mette Bock bestræd posten som kirkeminister fra 2016 til 2019 for Liberal Alliance. – Foto - Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix.
Mette Bock bestræd posten som kirkeminister fra 2016 til 2019 for Liberal Alliance. – Foto - Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix.

Mette Bock er netop blevet indstillet til et embede som sognepræst i Horsens provsti. Her skal hun fungere som sognepræst i Østbirk og Yding sogne på 50 procent i Hansted og Lundum sogn på 35 procent samt som hospitalspræst 15 procent ved Regionshospitalet i Horsens.

”Sognene grænser op til mit eget hjemsogn Vær, så jeg kender området vældig godt,” fortæller Mette Bock, der var kirkeminister for Liberal Alliance mellem 2016 og 2019.

Hvis alle formaliteterne falder på plads, bliver 64-årige Mette Bock ordineret i Århus Domkirke den 27. januar og indsættes i kirkerne ved gudstjenester den 13. februar.

”Jeg glæder mig virkelig meget til at få nogle gode år som præst i folkekirken. Jeg vil gøre mig stor umage og ser frem til både gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og andre aktiviteter, der på hver sin måde handler om forkyndelse af evangeliet,” siger hun.

Indstillingen kommer efter studier og undervisning i bispegården i Viborg under paragraf 2-ordningen og et efterfølgende forløb på Pastoralseminariet i Århus. Studierne har banet vejen for præsteembedet i fire sogne og et hospital:

”En af mine unge medstuderende på Pastoralseminariet betegnede spontant den sammensatte stilling som en ’monsterstilling’. Og jeg kan godt forstå, at man som ung kan være nervøs for, at man i en så sammensat stilling kan komme til at fylde to hele stillinger med arbejde. Men jeg har altid været vant til at strukturere min egen tid, så jeg anser det tværtimod som meget attraktivt, at stillingen er så sammensat og alsidig,” siger Mette Bock.

Som hospitalspræst bliver hun tilknyttet psykiatrisk afdeling på Regionshospitalet i Horsens:

”Jeg har før som direktør i Muskelsvindfonden arbejdet med mennesker med fysisk funktionsnedsættelse. Det psykiatriske område er nyt for mig, men jeg går til det med stor åbenhed og har heldigvis kontakt til andre hospitalspræster, der er erfarne på området,” siger Mette Bock.

Der er ikke tilknyttet bolig til stillingen, så den vordende præst kan blive boende i det sogn, hun har boet i det meste af sit liv. Herfra tager det otte minutter at køre til det nærmeste af de fire sogne.