Ministerens svar på et konfliktfyldt arbejdsmiljø i folkekirken: Rådgivning

49 præster har brudt tavsheden om dårligt arbejdsmiljø og Kirkeministeriet meddeler nu, at Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, efter en forsøgsperiode, bliver permanent

Det er blandt andet den dobbelte ansættelsestruktur der har givet anledning til konflikter i flere af landets kirker, mener flere. Foto - Christian Lindgren/Ritzau Scanpix
Det er blandt andet den dobbelte ansættelsestruktur der har givet anledning til konflikter i flere af landets kirker, mener flere. Foto - Christian Lindgren/Ritzau Scanpix. Foto: Signe Goldmann/Ritzau Scanpix.

Sager om mobning, stressramte medarbejdere og interne konflikter har plaget folkekirken gennem de seneste par år. Det kulminerede i denne måned, hvor en gruppe præster og Kirkeministeriet hver især har sat arbejdsmiljø øverst på dagsordenen.

I begyndelsen af måneden gik 49 præster anført af sognepræst ved Mørkhøj Kirke Katrine Blinkenberg ud med en hensigtserklæring i præsteforeningens medlemsblad ”Præsten”:

”Vi er mange, der har oplevet, at der hersker en tavshedskultur i folkekirken. I særlig grad, når det handler om arbejdsmiljø. Vi ønsker ikke den onde fred, men vil bryde tavsheden for at skabe et bedre arbejdsmiljø og en bedre folkekirke. Underskriverne på denne hensigtserklæring er dem af os, der har oplevet uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø, eller som har været vidner til, hvad kolleger gennemgår,” indledtes erklæringen, som også satte ord på flere udfordringer for arbejdstrivslen som dårlig kommunikation, mobning, konflikter med menighedsråd og udfordringer med bopælspligt.

Det var et stressende og konfliktfyldt arbejdsmiljø, der i december sidste år fik Katrine Blinkenberg til at sygemelde sig. Efterfølgende skrev hun et essay til Præsteforeningens medlemsblad om en rækker problemer med arbejdsmiljøet i folkekirken:

”Jeg tænkte, at nu bliver jeg korsfæstet. For det er ikke noget, vi præster taler om, hverken med vores medarbejdere i kirken eller med vores præstekollegaer,” forklarer Katrine Blinkenberg Kristeligt Dagblad.

Katrine Blinkenberg blev derfor overrasket, da hendes essay resulterede i en indbakke fyldt med historier fra både sognepræster og kirkefunktionære om dårligt arbejdsmiljø:

”Jeg kunne vælge at trække på skuldrene, eller samle op på de mange historier. Jeg valgte det sidste, og samlede erfaringer fra de 49 præster, som er medunderskrivere på erklæringen.”

Bekymringer skal tages alvorligt

Det er første gang en større gruppe af præster har taget kampen om et forbedret arbejdsmiljø i offentligheden gennem medier, mener Peter Lodberg, professor i systematisk teologi på Aarhus Universitet:

”Jeg kan ikke mindes et lignende tilfælde fra folkekirken, men det er noget, vi ser mere og mere til på andre arbejdspladser, som for eksempel i mediebranchens opgør med en sexistisk kultur. Det er en måde at få gennemslagskraft, hvis man oplever, at man ikke bliver hørt internt,” siger Peter Lodberg.

Selvom det kun er 49 ud af folkekirkens godt 2400 sognepræster, mener Peter Lodberg, at man skal tage deres bekymringer alvorligt:

”Det er nogle meget tydelige bekymringer, de fremfører. Man kan være enig eller uenig i måden, de gør det på, men ikke at de gør det. Og da folkekirken ikke ligefrem har et overskud af præster, så skal man tage det alvorligt, hvis præster siger op på grund af arbejdsmiljøet, eller hvis færre unge mennesker vælger præstegerningen på grund af den dårlige omtale,” siger Peter Lodberg.

Arbejdsmiljørådgivning på plads

I tirsdags stod Katrine Blinkenberg og to af hendes præstekollegaer frem i TV2 Lorry og gentog deres bekymringer, og samme tirsdag kunne Kirkeministeriet i en pressemeddelelse fortælle, at folkekirken nu får en permanent arbejdsmiljørådgivning.

Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning, eller FAR, har i perioden 2016-2021 fungeret som forsøg, men fra den 1. januar 2022 bliver den permanent, meddeler Kirkeministeriet:

”Et godt arbejdsmiljø er afgørende for alle arbejdspladser. Det gælder også folkekirken, hvor både frivillige og mange forskellige ansatte udfører et stort og vigtigt arbejde. Nu gør vi Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning til en permanent institution, som kan understøtte trivsel og et godt arbejdsmiljø på folkekirkens mange arbejdspladser i hele landet,” udtalte kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i pressemeddelelsen.

Tiltaget vidner om, at Kirkeministeriet tager problemet alvorligt, vurderer Peter Lodberg.

”Ministeriet kender om nogen til de mange sager om præster, der melder sig syge af stress, konflikter og andre arbejdsmiljøproblemer. Og med etableringen af et permanent arbejdsmiljørådgivning har de også forpligtet sig til at gøre noget ved det,” siger Peter Lodberg.

Rådgivning er ikke hele løsningen

I præsternes hensigtserklæring nævner de flere årsager til det dårlige arbejdsmiljø i folkekirken, men konflikter mellem præst og menighedsråd går igen:

”Mange menighedsråd har store forventninger til hvad præsten skal, ud over de kirkelige handlinger. Der forventes ofte, at præsten skal være bindeled til sognebørnene ved for eksempel at skrive i kirkebladet og deltage i arrangementer uden for kirken,” siger Peter Lodberg.

Det kan menighedsrådenes forventninger til præstens arbejdstid give anledning til konflikt:

”Mange menighedsråd har arbejde eller andre gøremål i hverdagen, og ønsker at mødes om aftenen eller i weekenden, hvor præsten har fri. Præsterne ved godt, at de ikke har et 8-til-16-job, men af hensyn til deres familie vil de også gerne kunne holde fri. Så for præsten kommer det ofte til at handle om at kæmpe for sit privatliv,” siger Peter Lodberg.

De 49 præster peger på, at det dårlige arbejdsmiljø er et resultat af et strukturelt problem i folkekirken, og det giver Peter Lodberg dem ret i:

”Det er den berygtede dobbelte ansættelsesstruktur, hvor det er menighedsrådene der ansætter organister, kirketjenere og kordegne, mens det er Kirkeministeriet, der ansætter præsterne. Denne struktur har indbygget en uafklaret magtbalance, som giver rig mulighed for konflikter,” siger Peter Lodberg.

”Det betyder også, at man sjældent har en anledning eller et forum til at løse konflikter som på en almindelig arbejdsplads. Den mulighed kan nu fås gennem Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning,” siger Peter Lodberg.

Sognepræst Katrine Blinkenberg, som selv havde kontakt med Folkekirkens Arbejdsmiljørådgivning under sit eget sygdomsforløb, tror ikke, at rådgivningen er løsningen på problemerne:

”Det er lidt som at behandle et åbent benbrud med panodil. Rådgivningen kan lappe nogle konfliktfyldte relationer, når det er gået i stykker, men de kan ikke modvirke, at de opstår. Det kan kun ske ved at kigge på det strukturelle. Og det tager både vilje og tid,” siger Katrine Blinkenberg.