Nyt i sag om sognepræst Flemming Pless: Kirkeministeriet har indledt tjenestemandssag

Kristeligt Dagblad erfarer, at der er blevet indledt en tjenestemandssag mod sognepræst Flemming Pless. Det kan ende med en afskedigelse, vurderer eksperter

Centrale kilder fortæller Kristeligt Dagblad, at Kirkeministeriet har rejst en såkaldt tjenestemandssag mod Flemming Pless.
Centrale kilder fortæller Kristeligt Dagblad, at Kirkeministeriet har rejst en såkaldt tjenestemandssag mod Flemming Pless. Foto: Thomas Lekfeldt/Ritzau Scanpix.

Sidste år inden sommerferien indgav fem kvinder en klage mod Flemming Pless, sognepræst i Christians Kirke i København. Beskyldningerne om krænkende adfærd og brud på tavshedspligt blev i første omgang modtaget af Københavns Stift, inden advokatfirmaet Kromann Reumert fik til opgave at undersøge sagen. Advokatfirmaets undersøgelse blev færdig i sensommeren 2021, hvor de overlod den til Kirkeministeriet.

Her har sagen ligget siden da, mens Flemming Pless siden den 29. marts sidste år har været hjemsendt på orlov. Nu står sommeren igen for døren, og det seneste års tilsyneladende inaktivitet i sagen har fået flere kirkeordførere og eksperter til at kritisere sagsbehandlingstiden, som her i avisen er blevet kaldt "forfærdelig" og "uacceptabel".

Nu fortæller centrale kilder i sagens forløb imidlertid til Kristeligt Dagblad, at Kirkeministeriet har rejst en såkaldt tjenestemandssag mod Flemming Pless. En tjenestemandssag er en retslig undersøgelse af, om en tjenestemand - i dette tilfælde en præst - ikke "samvittighedsfuldt overholder de regler, der gælder for stillingen, eller ikke viser sig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver", som det fremgår af tjenestemandsloven. Ifølge Kristeligt Dagblads oplysninger har Kirkeministeriet i samarbejde med Østre Landsret udpeget en dommer som forhørsleder, der aktuelt er i færd med at foretage partshøringer, inden dommeren afleverer en endelig indstilling til Kirkeministeriet.

Og det er langt fra overraskende, at der nu er blevet indledt en tjenestemandssag mod Flemming Pless. Det vurderer retsteolog Kristine Garde, der har fulgt forløbet fra begyndelsen i foråret 2021 og gennem tiden har været bisidder for mange præster i tjenestemandssager:

"Der er to alvorlige forhold i sagen. Med baggrund i, hvad jeg véd fra pressens dækning af sagen, antager jeg, at den vedrører tilsidesættelse af den tjenstlige tavshedspligt og krænkelser af kvinder, Flemming Pless har haft at gøre med tjenstligt. Hvis det er disse to forhold, sagen drejer sig om, anser jeg dem for hver især at være alvorlige og tilsammen særdeles alvorlige," siger hun.

"Der kan være flere forskellige udfald af en tjenestemandssag, heriblandt at den anklagede modtager en irettesættelse, advarsel eller bøde, og den alvorligste sanktion er afskedigelse," siger Kristine Garde, der bemærker, at ansættelsesmyndigheden, i dette tilfælde Kirkeministeriet, også helt kan undlade at sanktionere.

I sagen om Flemming Pless, kan hun dog "vanskeligt forestille sig", at han kan forblive i sit embede, men bemærker, at alternativet til en mulig afskedigelse også kan være "en gunstig fratrædelsesordning".

"Man kan ikke sige noget generelt om, hvor lang tid en tjenestemandssag varer, men med den sneglefart, hvormed Kirkeministeriet almindeligvis afgør sager, kan man frygte, at det kommer til at tage sin tid. Det afgørende er, at der bliver truffet den rigtige afgørelse,” tilføjer Kristine Garde.


Også til gavn for præsten selv

Tjenestemandssagen tyder på, at sagen fra Christianskirken er mere kompleks og har et større omfang end hidtil antaget, supplerer Rasmus H.C. Dreyer, kirkehistoriker ved Københavns Universitet og tidligere præst.

"Som vi kender sagen, hvor fem kvinder er trådt frem, burde sagsbehandlingen ikke tage så lang tid. Men vi ved ikke, om advokatundersøgelsen har fundet frem til flere krænkede, og i det tilfælde bliver sagen mere kompleks og kommer al den stund også til at tage længere tid," siger Rasmus H.C. Dreyer.

Ikke desto mindre kan tjenestemandssagen også anses for en positiv udvikling for Flemming Pless selv, tilføjer han:

"Advokatundersøgelsen har på sin vis gjort, at Flemming Pless er kommet under mistanke for embedsforsømmelse. En sådan mistanke kan man kun afgøre rigtigheden af i en tjenestemandssag, så det tjener også ham at få afklaret, om anklagerne vil føre til, at han bliver sanktioneret."

Ud over beskyldninger om krænkende adfærd, er Flemming Pless også blevet beskyldt for at dele private og fortrolige oplysninger om en af kvinderne til en anden kvinde, han på daværende tidspunkt var i et forhold med. Regler for tavshedspligt står både beskrevet i tjenestemandsloven og i straffeloven, hvor strafferammen er fængsel i op til seks måneder. Desuden er tavshedspligten for præster nævnt i Danske Lov fra 1683.

Hvis det på baggrund af tjenestemandssagen bliver bekræftet, at der er hold i kvindernes anklager, vil det mest forventelige derfor være en afsked, vurderer Rasmus H.C. Dreyer.

I et nyligt spørgsmål til netop kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) efterspurgte retsordfører i SF Karina Lorentzen en status på sagen "mod en præst fra Christians Kirke på Christianshavn".

Hertil lød svaret fra kirkeministeren, at hun må afstå fra at kommentere på "eventuelle konkrete personalesager, ligesom jeg heller ikke kan udtale mig nærmere om eventuelle processkridt eller aktuel status i sådanne sager".

Det har ikke været muligt at få bekræftet hos Kirkeministeriet eller Flemming Pless, at der er en verserende tjenestemandssag mod sognepræsten, ligesom de ikke ønsker at udtale sig.