Pave Frans angriber venstrefløjens kønsideologi: De udvander alt det, der gør os menneskelige

Tidens kønsideologi er en trussel for vores menneskelighed, lyder det fra pave Frans i et nyt interview. Men går kritikken ikke imod pavens progressive ståsted?