Politikere lader sig inspirere i deres kamp mod omskæring: "Lad os se, om Holstebro er lige så børnevenlige som Ballerup"

I Ballerup Kommune vil man målrettet nedbringe antallet af religiøse omskæringer. Nu efterlyser byrådspolitikere på tværs af landet lignende initiativer i deres kommuner

Men det er ikke kun i Ballerup, at jødiske og muslimske forældre i fremtiden kan blive mødt af en løftet pegefinger af sundhedsplejersken.
Men det er ikke kun i Ballerup, at jødiske og muslimske forældre i fremtiden kan blive mødt af en løftet pegefinger af sundhedsplejersken. Foto: Nathan Dumlao/Unsplash.

Ballerup Kommune har som den første i landet indskrevet det i sin sundhedspolitik, at kommende eller nye forældre skal informeres om de risici, der kan forekomme ved omskæring. Men det er ikke kun i Ballerup, at jødiske og muslimske forældre i fremtiden kan blive mødt af en løftet pegefinger af sundhedsplejersken. Flere byrådspolitikere rundt i landet erklærer sig nemlig nu som positivt indstillet over for at lade sig inspirere af tiltaget i den københavnske forstadskommune og sætte emnet på dagsordenen.

Det gælder blandt andre Lars Lindskov, der er valgt for De Konservative i Roskilde. Han er allerede ved at forhøre sig hos de andre borgerlige partier i kommunen om, hvorvidt han har opbakning, før han selv fremsætter et lignende forslag i byrådssalen. Så vidt han ved, mangler der kun et grønt lys fra Venstre, som ”overvejer”.

”Jeg er modstander af omskæring, så jeg synes, det er et helt perfekt tiltag. Og det er ikke, fordi jeg er imod muslimer eller jøder, men fordi jeg er imod, at man lemlester børn. Der er jo ikke nogen, der diskuterer, om vi skal omskære piger. Det skal vi selvfølgelig ikke. Så hvordan kan vi så være enige om, at det er OK at skære i drenge? Den logik har jeg ikke fanget. Vi er nødt til at gøre noget på det her område, for vi kan ikke som samfund stiltiende se på, at formørkede historiske ritualer griber ind i børns ret til at bestemme over egen krop,” siger Lars Lindskov.

En personlig mærkesag

Da Ballerup Kommune forleden vedtog kommunens nye sundhedspolitik, var det den socialdemokratiske viceborgmester og formand for Social- og Sundhedsudvalget, Lolan Marianne Ottesen, der førte ordet under debatten.

”Det er op til forældrene. Men vi vil meget gerne bidrage til, at så få drenge som muligt bliver omskåret,” sagde hun.

I Aalborg Kommune er Dansk Folkepartis gruppeformand Kristoffer Hjort Storm også med på idéen. Han skal lige læse den konkrete vedtagelse, men bakker helhjertet op om hensigten.

”Det er noget, jeg bestemt kunne finde på at tage op i det kommende byråd. Det er en relevant debat at tage, for der er beviser på, at omskæring kan have konsekvenser. Derfor synes jeg, det er helt oplagt at bede sundhedspersonale om at informere forældre om risici,” siger han.

Også i Holstebro Kommune vil en nyvalgt kandidat skrive sig ændringen bag øret med henblik på at lade sig inspirere, når det nye byråd konstituerer sig. Det er Lone Kjær Hein, der er valgt for De Radikale. I et opslag på den omskæringskritiske læge Morten Frischs Facebook-side, som handler om netop sundhedspolitikken i Ballerup Kommune, skriver hun:

”Jeg tager den med i byrådet, så ser vi om Holstebro er lige så børnevenlige som Ballerup.”

I en uddybende kommentar til Kristeligt Dagblad forklarer hun, at hun har haft omskæringsforbud som en personlig mærkesag i et årti.

”Der har været debat, blandt andet i Folketinget, om, at drengeomskæring skal foregå forsvarligt. Og den eneste forsvarlige, rituelle drengeomskæring er den, der ikke finder sted. Operative indgreb er altid forbundet med en risiko for komplikationer. Der mangler så meget viden om det her, så der kan man gøre en indsats kommunalt og regionalt for at sikre, at der ikke er nogen, der bliver omskåret, uden at de ved, hvad det har af konsekvenser,” siger Lone Kjær Hein, der dog understreger, at hun endnu ikke er gået i gang med det politiske arbejde i Holstebro.

En af fortalerne for, at der skal laves et landsdækkende lovindgreb mod rituel omskæring, er læge Joachim Hoffmann-Petersen, der som formand for Dansk Selskab for Anæstesiologi i adskillige høringssvar til Styrelsen for Patientsikkerhed har beskrevet de komplikationer, selskabet mener at kunne tilskrive omskæring. Han er netop blevet valgt til byrådet i Odense Kommune for De Konservative. Konstitueringen er på plads, men opgavefordelingen mellem forvaltningerne er ikke landet endnu. Alligevel bakker Joachim Hoffmann-Petersen op om Ballerup-modellen.

”Forebyggelse er en kommunal opgave. Så det er oplagt, hvis vi som kommune også får en holdning til omskæring – jeg anser det faktisk for at være en selvfølgelighed – men hvordan og hvorledes det i praksis skal udmøntes, det må komme sidenhen. Med forbehold for, at jeg ikke kommer i udvalget, vil jeg i hver fald sørge for at prikke de rigtige på skuldrene, når det politiske arbejde går i gang,” siger Joachim Hoffmann-Petesen.

Folketingsmedlem for Venstre Bertel Haarder har tidligere markeret sig i debatten som modstander af et potentielt forbud mod religiøs omskæring af drengebørn. Han er imod initiativet i Ballerup, men vil ikke kritisere sine lokalpolitiske partikollegaer, der har stemt for det. Forslaget i Ballerup blev fremsat af en Venstre-mand.

”Det er altid godt med oplysning. Men omskæring handler om religion, og derfor vil jeg tro, at det ikke virker. Heldigvis har vi religionsfrihed i Danmark, og jeg er glad for, at den pågældende kommunalbestyrelse ikke anfægter det,” siger han.

Kristeligt Dagblad har også forsøgt at få fat på De Konservatives partileder, Søren Pape Poulsen, for en kommentar angående initiativet i Ballerup og udtalelsen fra hans lokalpolitiske partikollega i Roskilde Lars Lindskov, der kalder omskæringsritualet for ”lemlæstelse” og formørket og sidestiller indgrebet med omskæring af piger.

Søren Pape Poulsen vendte ikke tilbage på henvendelsen.