Prædiken talte mere til fantasi end til hjerte

Menigheden var en styrke, men evangeliet blev holdt ud i strakt arm under prædikenen, skriver provst Anna Kluge, der har været til gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke i Odense

Jeg kunne godt tænke mig at høre en præst være modig og fortælle mig, hvordan evangeliet rører ham eller hende selv, for det vil give mig chance for også selv at blive rørt, skriver provst Anna Kluge.
Jeg kunne godt tænke mig at høre en præst være modig og fortælle mig, hvordan evangeliet rører ham eller hende selv, for det vil give mig chance for også selv at blive rørt, skriver provst Anna Kluge. Foto: Christian Lindgren/Ritzau Scanpix.

Søndag aften er for mange ugens første hverdagsaften. Bor man i nærheden af Odense, har man imidlertid også mulighed for at gøre aftenen til en højtidsstund i Gråbrødre Klosterkirke, hvor der holdes gudstjeneste kl. 17.

Sognepræst Ulrik Andersen tager imod i døren, og i kirkerummet går snakken livligt blandt de fremmødte kirkegængere. Man mærker, at her er en menighed, som kender hinanden og deres præst og er glade for at komme her.

Menighedens ældste følges på plads af en venlig kirkegænger, og kirketjeneren rækker hende et glas vand. Mit humør er steget, da bedeslagene lyder, og den unge kvinde foran mig nikker ni gange i takt – jo, hun har været her før. 

Denne artikel er en del af denne serie:
Med Kristeligt Dagblad til gudstjeneste

Salmevalget får mig til at tænke på, om præsten har været i samme dilemma, som jeg var, i valget mellem søndag som hverdagsaften eller søndag som højtid. Salmerne balancerer mellem det højtidelige og lavkirkelige, og vi må overkomme et stort stilspring fra Hans Anker Jørgensens “Du som giver os liv og gør os glade” til passionssalmen over dem alle: “Hil dig frelser og forsoner”.

Jeg fornemmer en spænding mellem et ønske om at skabe en gudstjeneste med let direkte form og en underspillet inderlighed, som indimellem kigger frem i en salme, en vending eller et øjebliks uopmærksomhed.

Dagenes evangelietekst handler om Zebedæussønnernes mor, som ambitiøst beder Jesus om at give sine sønner pladsen ved hans højre og venstre hånd. Det både sved og trøstede at høre Jesu belæring:

“Den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den største blandt jer, skal være jeres træl”.

Her tales der direkte ind i en meget menneskelig erfaring af at ønske stort og drømme om at stå i forreste række for at se sig selv blive sat på plads af virkeligheden eller af Vor Herre, som vil noget andet.

Og så den sviende irettesættelse: Hvis du virkelig vil være stor, skal du ikke fokusere på dig selv, men på dit medmenneske. Du skal være noget for andre og løse din opgave. Det er direkte tale, og jeg kan ikke være den eneste, som har prøvet at sætte sig selv til højbords. 

Ulrik Andersen vælger at lade prædikenen gå en anden vej, desværre igennem en film, som må genfortælles temmelig grundigt for dem, som ikke har set den. Det er et almindeligt prædikengreb at lade sin pointe illustrere ved en film, en bog eller andet kunstværk.

Men det er ærgerligt, fordi prædikanten på den måde holder evangeliet i strakt arm ud fra sig selv. Jeg kunne godt tænke mig at høre en præst være modig og fortælle mig, hvordan evangeliet rører ham eller hende selv, for det vil give mig chance for også selv at blive rørt. Hvad får du, præst, selv ud af at spejle dit liv i evangeliet? Hvordan kan jeg gøre det samme? Det kan sagtens gøres, uden at præsten bliver privat. Vi behøver ikke at holde bøger og film op imellem os og evangeliet. Lad os tale direkte menneske til menneske. Det bliver måske ikke så klogt som Kierkegaard, men det kan blive ægte. Dagens prædiken talte mere til min fantasi end til mit hjerte og bragte mig desværre lidt på afstand af evangeliet. 

Men så skete der noget under altergangen. Præsten lagde bogen og var nærværende og til stede. Menigheden var helt med. Fadervor blev bedt – ikke reciteret – og jeg følte mig som del af et fællesskab. Det hele løftede sig i en grad, så præsten i et ubevogtet øjeblik af begejstring slog armene helt ud og velsignede os, så ingen var i tvivl. Her var en præst med et budskab, og sidste salme af Kingo ”Aldrig er jeg uden våde” klingede modigt og alvorligt. 

Med modet til at være lige så meget til stede i prædiken som under altergang har gudstjenesten i Gråbrødre Klosterkirke potentiale til at nå loftet.

Denne gudstjeneste fik dog ikke trukket evangeliets højtid helt med ind i hverdagen og må derfor nøjes med 4 stjerner, den ene til menigheden.

Gudstjeneste i Gråbrødre Klosterkirke, Odense, søndag den 11. september kl. 17. 13. søndag efter trinitatis. Prædikant: Ulrik Andersen. Organist: Preben Berg.