Præster i Frankrig og Tyskland skal ikke tælle timer. I Danmark får de et Outlook-program

Franske og tyske præster bliver undtaget fra de regler om registrering af den daglige arbejdstid, som en dom fra EU-Domstolen har gjort lovpligtig i alle EU-lande. I Danmark venter Præsteforeningen stadig på en afklaring