Præster vil bygge bro mellem folkekirke og forsvar: ”Vi har stået i støvet sammen”

Ti præster skal bygge bro mellem soldater, veteraner og pårørende. De har "stået i støvet" med veteranerne og har en unik indgang til at hjælpe, lyder det om initiativ, der er en del af Kristeligt Dagblads initiativkonkurrence

Initiativtager og en af de 10 nyudnævnte stiftsværnspræster, Ole Bach Piekut, har selv været udsendt som feltpræst – blandt andet i Afghanistan i 2013, som billedet her viser.
Initiativtager og en af de 10 nyudnævnte stiftsværnspræster, Ole Bach Piekut, har selv været udsendt som feltpræst – blandt andet i Afghanistan i 2013, som billedet her viser. Foto: Privat.

Ole Bach Piekut har selv stået midt i det. Midt i ”støvet”, som han kalder sin tid som udsendt feltpræst, hvor han sammen med danske soldater flere gange har været på mission i Afghanistan.

Det er på den baggrund, at Ole Bach Piekut, der til daglig er sognepræst i Tølløse i Nordvestsjælland, har taget initiativ til projektet "Folkekirke og forsvar". 

Projektet har officielt været i gang i knap et halvt år og er i første udviklingsfase frem til nytår. Gennem 10 nyudnævnte stiftsværnspræster – blandt andet Ole Bach Piekut selv – skal projektet styrke folkekirkens møde med soldater, veteraner og pårørende. 

"Hvis en veteran har behov for et netværk, en samtale, eller hvis en kirke vil høre mere om, hvordan man bedst understøtter mødet med soldater, veteraner og pårørende, så kan stiftsværnspræsterne hjælpe med at koordinere indsatsen – også med de kommunale veterankoordinatorer. Vi kan støtte veteraner og pårørende, så ingen tabes undervejs," forklarer Ole Bach Piekut og fremhæver dels pilgrimsvandringer og samtalegrupper, dels nye sjælesorgstilbud og støtte til psykisk sårede krigsveteraner som nye initiativer.
 
Folkekirkens møde med soldater, veteraner og pårørende skal ske i samarbejde med en lang række aktører i og uden for folkekirken, og det er Ole Bach Piekuts overbevisning, at indsatsen kan ændre veteranindsatsen i Danmark:
 
"Der er rigtig mange veteraner, som ikke har noget sted at gå hen, ligesom mange af dem i forvejen er tilbageholdende med at søge hjælp. De føler sig ikke forstået og kan have vanskeligt ved at indgå i sociale relationer og være i parforhold."
 
Fordi feltpræsterne har oplevet soldaternes virkelighed i krigen, har de en særlig indsigt i deres psyke og gode forudsætninger for at hjælpe dem tilbage i den virkelighed, de forlod i Danmark, mener Ole Bach Piekut.

"Vi har stået i støvet sammen og erfaret den samme virkelighed. Det er en virkelighed, som kan være utrolig svær at forklare, når man kommer hjem, fordi krigen er så voldsom, at den ikke rigtig kan gengives. Så det, at feltpræsterne og soldaterne har været af sted sammen, skaber en helt unik tillidsrelation."

Og præsterne i forsvaret spiller en helt central rolle for soldaterne, supplerer Synne Garff, der er projektleder for "Folkekirke og forsvar”. 

"De er med på mission, og efter mission støtter de ofte hjemvendte soldaters familie med dåb, vielse og sjælesorg. En ny rapport fra regeringens sikkerhedspolitiske analysegruppe understreger, at sikkerhedssituationen er alvorlig for Danmark, og der vil komme flere veteraner de kommende år," siger Synne Garff og fortsætter:

"Der bliver større behov for anerkendelse af og støtte til soldater, veteraner og deres pårørende. Samtidig bliver der brug for at rekruttere flere præster til forsvaret. Oprustning af forsvaret kan ikke stå alene, men kalder på opgradering af den åndelige støtte fra forsvarets præster og folkekirken generelt."

Ifølge Synne Garff har flere af landets 10 biskopper udtrykt sig positivt over for "Folkekirke og forsvar". Blandt andre Ulla Thorbjørn Hansen, der er biskop i Roskilde Stift og selv har erfaring som feltpræst og beredskabspræst. 

"Det er en strålende idé, som har min fulde opbakning. Nogle veteraner kan falde mellem flere stole, når de vender hjem, og her kan initiativet være med til at sørge for, at ingen er i tvivl om, hvor der er hjælp at hente, og at folkekirken i den situation står til rådighed med sjælesorg og samtale," siger Ulla Thorbjørn Hansen til Kristeligt Dagblad.