Se, hvem læserne har indstillet til årets Initiativpris

Kristeligt Dagblad hylder hvert år kirkernes idérigdom. Du har nu mulighed for at indsende dit initiativ

Både læsere og avisens kirkejournalister tilmelder kirkelige initiativer, som samles i en oversigt på k.dk, og til sidst kåres de tre bedste ved læserafstemning.
Både læsere og avisens kirkejournalister tilmelder kirkelige initiativer, som samles i en oversigt på k.dk, og til sidst kåres de tre bedste ved læserafstemning. Foto: Morten Voigt.

Siden 2010 har Kristeligt Dagblad uddelt en årlig initiativpris, der hylder de projekter, som opstår ude i det danske kirkeliv. I år er ingen undtagelse, men som noget nyt vil der være tre vindere, som hver får 20.000 kr.

Du skal indsende det tiltag, som du synes skal hyldes eller det projekt, som dit sogn har lagt kræfter i det seneste år. Initiativer skal indsendes til initiativ@k.dk. Man skal skrive en kort tekst, der beskriver, hvad initiativet går ud på, og hvor og hvornår det løber af stablen, såfremt det er aktuelt.

Man kan indsende forslag frem til den 27. oktober klokken 10. Derefter vil Kirke&Tro- redaktionen udvælge 30 finalist-initiativer, og dernæst er det op til læserne at stemme om, hvem der vinder.

De 69 initiativer, som er blevet indsendt til redaktionen inden deadline:

Morgensang i det fri er et initiativ i Hørsholm Sogn. Hver onsdag morgen kl. 7.45 smelter natur og Gud sammen, når vi samles vi bag kirken og synger 15 minutter. Vi synger en ny og to ældre salmer akkompagneret af fuglesang og bratsch. Undervejs beder vi Fadervor og hører en kort oplæsning fra Biblen 2020. 

Fyens Stift er indstillet for sit samarbejde med strikdesigner Lærke Bagger, der har givet sit bud på, hvordan hjemmestrikket dåbstøj kan se ud anno 2021. Resultatet er blevet en strikkeopskrift til en dåbskjole og en dåbssweater, som ligger gratis tilgængelig på stiftets hjemmeside.

Kristendommen ifølge... er en serie af bøger, der åbner troens univers. En række forfattere og kulturpersonligheder giver deres bud på, hvordan troen og det kristne budskab har formet deres tilværelse.

De Første Kristne er et museum i Ribe, der præsenterer Danmarks ældste kristne kirkegård og landets måske ældste teglstensbygning. Museet De Første Kristne er en del af Fonden Ribe Domkirkemuseum, og det er gratis at besøge.

Kan man game sig ind i himlen? er en udstilling om kristne retrospil i uKirke i København. 90’erne blev de kristne spil et muligt alternativ for de, der var nervøse for fremvoksende teorier om, at almindelige computer- og videospil kunne anspore til vold og skoleskyderier.

Protestskrivelse mod flygtningepolitikken. Flere end 1000 medlemmer af flere kirkesamfund skrev i sommer under på et brev, der fordømmer dansk udlændingepolitik. Flere biskopper fra folkekirken var medunderskrivere på brevet, der blandt andet var foranlediget af vurderingen af, at visse syriske flygtninge nu kan hjemsendes.

Teologi for højskoleelever. Silkeborg Højskole har udbudt teologi som valgfag for første gang i mange år. Over syv undervisningsdage skal eleverne forholde eksegetisk, kirkehistorisk og filosofisk til Bibelen.

Podcast om en mors sorg. Aalborg Stift lancerede i oktober podcasten "Cilles sidste dag" med Lisa Næblerød, der fortæller om sorgen over at have mistet en datter, der blev dræbt. I podcasten fortæller den sørgende mor med præster om sorg.

Demens-certificering af kirker. Als og Øster Hurup Kirker i det østlige Himmerland er blevet certificeret som demensvenlige. Personale og præster i kirkerne er blevet undervist i, hvordan man møder demensramte, og der blev i kølvandet på certificeringen holdt den første af flere såkaldte demensvenlige gudstjener i Als Kirke.

REVOLUTION er en gospelmusical om ”Én mand, som satte himmel og hav i bevægelse”; en musikalsk dramatisering af den største historie af dem alle med fantastiske historier fra Jesu liv, og der er ingen tvivl, at en sådan oplevelse med kristendommen som omdrejningspunkt kan gøre en forskel.

Orgeldrengene er en udspringergruppe af drengekoret i Haderslev. Her har man samlet dem, som havde en ekstra interesse i orgelet. Det er blevet til et par udgivelser på Youtube og gæstekoncerter i en række forskellige sogne. 

Det Sønderjyske Søndagsakademi. Traditionen for lægmandspræster skal genoprettes. Derfor er man i en række sønderjyske provstier gået sammen om en lægmandsuddannelse. Initiativet kommer fordi den demografiske udvikling i Sønderjylland gør, at der bliver længere mellem præsterne i fremtiden. 

Viden-Tro-Konferencer. I Haderslev Stift arbejder man for at få de unge i aldersgruppen 16 til 20 år i tale ved at besøge gymnasier med Viden-Tro-Konferencer. Initiativet er påbegyndt, fordi man mener, der er et tomrum i alderen fra konfirmation til man bliver gift, eller får børn som skal døbes. Konferencen inviterer en filosof eller teolog og en forsker som i fællesskab skal diskutere og tale om tro og eksistens.

Konfirmandlommefilm. Hvem er er bedre til at kommunikere til ungdommen, end ungdommen selv? På baggrund af det spørgsmål er det nu en del af  konfirmandundervisningen i Haderslev Sogn, at de unge skal lave videoer, som kommunikerer centrale budskaber og historier fra Bibelen. 

MindU. Et initiativ fra Det Sociale Netværk, som arbejder med at tale om psykisk sårbarhed i konfirmandundervisningen. Initiativet har fået gode tilbagemeldinger fra præster og konfirmander. Og har gjort at flere unge i dag ser præsten som en ressourceperson, man kan tale med om livets svære spørgsmål. 

Kirkestien. Lokal diakoni i Sønderborg. Keld Maron, der er graver i Ketting Kirke, har startet denne indsats, som skal hjælpe de unge kontanthjælpsmodtagere tilbage på deres fødder. Mange af dem har været udenfor arbejdsmarkedet i en række år, men med Keld Maron som mentor har de fleste nu fundet deres vej tilbage. 

Inspiratoriet. Et projekt af Kirkens Korshær, hvor man hjælper udsatte unge i uddannelse. Der er både fokus på at skabe en tryg og stabil hverdag for de unge, som har udfordringer som hjemløshed, afhængighed eller diagnoser. Det foregår blandt andet ved korte praktikker i lokale virksomheder, som skal hjælpe de unge med at blive mere afklarede om deres egne drømme. 

Volontører. I Haderslev stift vil man gerne støtte missionsarbejdet, og derfor er man hvert år begyndt at sende to stiftsvolontører ud i verden. Når de vender hjem, vil det være muligt for sognene i Haderslev Stift at booke de to volontører til foredrag om deres oplevelser. 

Online julebazaar. Da coronavirussen hærgede i julen 2020, blev de danske sømands- og udlandskirker presset på opfindsomheden. Derfor rykkede en række kirker julebazaren online. I Singapore omsatte man sidste år for 500.000 kroner og fik et overskud på 280.000 kroner.

Jim Lyngvild. Sammen med Københavns Stift satte Jim Lynvild fokus på kristendommen til Ungdommens folkemøde. Det blev gjort med en stor Jesu-figur, som var malet lyserød, og som de unge skulle dække med bladguld efter at have overladt deres bekymringer og sorger til Jesus.

Folkekirken for Internationals. Eliaskirken på Vesterbro i København afholder gudstjenester og sociale arrangementer på engelsk, der samler byens mange expats, internationale studerende og alle, der er interesseret i et inkluderende, engelsktalende kirkefællesskab.

Tværkulturel Kirke i Gladsaxe-Herlev provsti er et folkekirkeligt projekt, der arbejder for at inddrage mennesker med udenlandske rødder i folkekirkens fællesskab og gøre folkekirken mere mangfoldig.

Mama Mia er en international mødregruppe i Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg. Det er trygt sted hvor gravide, mødre og babyer fra alle kulturer kan mødes.

Folkekirke på farsi er et samarbejde mellem 8 af folkekirkens provstier i hele landet med ansættelsen af den farsi-talende Naser Rezaeih som skal styrke det folkekirkelige arbejde blandt farsi-talende kristne i Danmark.

Kvaglund Kulturhus. Med en investering på 22 millioner kroner er Kvaglund Kirke i samarbejde med Esbjerg Kommune gået i gang med bygge et nyt kulturhus, som skal være et mødested for beboere på tværs af kulturelle tilhørsforhold.

Fra pendler til landsbyboer er et vidensprojekt om rumænsk-ortodokse kristne i et samarbejde mellem Haderslev, Viborg og Ribe stifter.

Din Tro Min Tro er er et skoletilbud med besøg af et gæstelærerteam bestående af en jøde, en kristen og en muslim, der fortæller om det de tror på, det de er fælles om og det der adskiller dem.

Religiøse højtider er et undervisningsforløb hvor elever på mellemtrinnet kan undersøge udvalgte højtider, deres religiøse fortællinger, ritualer og symboler, med korte videofilm og opsamlende spørgsmål på klassen.

Yoga-inspireret afspænding skaber ro, kontakt og nærvær med konfirmander og minikonfirmander. Programmet er udviklet af ’Børn i kirken’ fra Københavns Stift og Frederiksberg Provst.

Klimainitiativ til menighedsråd. Frivillige og ansatte i folkekirken skal være ambassadører for den grønne omstilling lokalt, lyder det i et sæt bæredygtighedsmål, som er formuleret af repræsentanter for de store kirkelige organisationer.

Ensomhed under corona. Væggerløse Sogn er indstillet for deres initiativ mod ensomhed under coronakrisen. Blandt andet oprettede man telefonkæder, hvor man hver uge modtog et opkald for derefter at ringe op til den næste på listen, og vandregrupper, hvor man en gang om ugen gik en tur sammen.

Kortlægning af CO2 i Københavns Stift. Ny kortlægning af fem sognes klimaaftryk skal skabe viden om, hvordan kirkerne i Københavns Stift kan reducere deres CO2-udledning og bidrage til det nationale klimamål om 70% reduktion inden 2030.

“Når Kirken Svigter”. Frikirkenet og Indre Mission er indstillet for deres konference “Når Kirken Svigter”, som satte fokus på negativ social kontrol blandt kristne. 

”Højt til himlen nær ved jorden” er en kirkefestival med en række arrangementer som alle til formål at byde folk indenfor i kirken. Det er sognepræst fra Roager Kirke, Therese Bering Solten, der står bag festivalen.

Liturgikommissionen. Alle folkekirkens biskopper er nomineret for deres arbejde med liturgikommissionen, der arbejder for at undersøge, om man kan lave en gudstjeneste, som er mere tidssvarende. 

Vesterbro Sogn er indstillet for deres årelange arbejde med at opbygge tilstedeværelse på sociale medier ved strategisk at identificere målgrupper og formål. 

Den klimavenlige kirkegård kom på opskrift, da netværket Grøn Kirke i årets sidste sommermåned lancerede en tjekliste med 50 punkter fordelt på syv underkategorier, som skal være med til at sikre, at de af landets kirkegårde, som har grønne ambitioner, også udlever dem i praksis. 

”Aluu! – Hej! Takuss! – Vi ses!”. Folkekirkens Skoletjeneste indstilles for deres projekt  ”Aluu! – Hej! Takuss! – Vi ses!”, hvor danske og grønlandske børn skal udforske hinandens liv og kultur med udgangspunkt i julen som højtid.

Initiativ vil udvikle dåbspraksissen. Fem lutherske folkekirker i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark er gået sammen om et nyt samarbejde for på længere sigt at ændre dåbspraksis. Initiativet blev indledt i det tidlige forår, da det første af en række webinarer fandt sted og skal efter planen munde ud i en fællesnordisk konference i København i januar 2022.

Projekt om den udskudte dåb. Et stigende antal børn og unge i alderen 10 til 15 år vælger at blive døbt. Derfor er Kirkefondet gået sammen med Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter om projektet ”Den udskudte dåb”.

Kirkemagasin i Ishøj. På baggrund af faldende dåbstal og efterslæbet af dåbshandlinger ovenpå coronakrisen har Ishøj Sogn i dette efterår udarbejdet et kirkemagasin, som sætter fokus på den kristne dåb. Magasinet er blevet uddelt til 10.000 husstande. 
 
Undersøgelse.
Hvad handler dåben om i dag? Det spørgsmål kaster postdoc på Center for Kirkeforskning Nete Helene Enggaard nyt lys over med et projekt om dåbens status. 
 
Podcastserien "De syv døssynder".
Hvad kan fortiden lære os om fremtiden? Hvad vil det sige at være menneske i en tid, hvor teknologi slynger os hurtigere fremad end nogensinde før? Spørgsmål som disse bliver sat under lup i podcasten ”De syv dødssynder”, som er produceret for folkekirken i samarbejde med teknologiekspert Christiane Vejlø. 

Blå Kors Danmark er indstillet for deres projekt "Stjernestunder", som er et gratis tilbud om aktiviteter og udflugter til børn og unge. Det er børn, som på den ene eller anden måde er i en udsat livssituation – om det er på grund af sygdom, misbrug i familien, ensomhed eller forældre, som er økonomisk trængte. 

I podcastserien ”Min historie” møder man en lang række mennesker fra København Frikirke, som også står bag podcasten. Meningen er, at man skal lære sin sidemand at kende. Hvordan kom de ind i frikirkemiljøet? Hvilke livskriser har de gennemgået? Hvornår mødte de kærligheden?

Dåb i Stavkirken. Folkekirken i Aarhus er indstillet for sit initiativ med at åbne for dåb i Stavkirken på Moesgaard Museum, som er en rekonstruktion af de første kirker, efter at Danmark blev kristnet i 965. 

Vidensbank om tumlingedåb. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter har taget initiativ til at lave en vidensbank, hvor de har indsamlet en række tiltag og idéer til tumlingedåb. Vidensbanken ligger til fri afbenyttelse for alle landets præster.

Grundtvigsk er et magasin til menighedsrådsmedlemmer – især til dem, der for nylig er blevet valgt ind. I bladet er der nogle bud på, hvordan vi i dag – med inspiration fra Grundtvig og den grundtvigske tradition – kan forholde os til nutidige spørgsmål i nutidens folkekirke.

Caritas Klinikken på Vesterbro i København er et nyt sundhedstilbud målrettet socialt udsatte, som har en begrænset eller manglende kontakt til sundhedsvæsnet.

Helsingør Stift indstilles for deres arbejde med deres undersøgelse af dåbens sprog og liturgi, hvor præster og menighedsrådsmedlemmer inviteres til at sende eksempler på taler, bønner og salmer til brug ved dåb.

Retræter for elever fra Niels Steensens Gymnasium er inspireret af jesuitternes dannelsesideal, og det er blevet en fast tradition, at alle skolens klasser kommer på retræter.

Frikirkenet indstilles for deres arbejde mod at genåbne danske kirker, blandt andet med udarbejdelsen af en detaljeret genåbningsplan, som de sendte til kirkeministeren.

De dødes dag i Aarhus Stift er en folkelig Allehelgens-tradition, hvor man sammen minde de døde. Dagen skal åbne samtaler, skabe samhørighed og hjælpe med at aftabuisere døden.

Svend Brinkmann indstilles for at henlede offentlighedens opmærksomhed på teologi, senest med bogen ”Mit år med Gud” fra Gyldendals Forlag.

Torsdagsklub på Stjernen er en børneklub for børn, som er bosat i det boligsociale område ”Stjernen” på Frederiksberg. Klubben er et gratis ugentlig tilbud for børn 6-12 års alderen, og har til hensigt at drage omsorg for børn og skabe gode og trygge rammer, der styrker relationerne børnene imellem.

36 forslag til begrænsning af CO2. Favrskov  provstis har udarbejdet en rapport der giver konkrete anbefalinger til, hvordan klimadagsordenen bliver en integreret del af den kirkelige drift hele vejen rundt. 

Forlaget Eksistens indstilles for sit arbejde med undervisningsmaterialer til unge og voksen, liturgiske bøger med bønner og inspiration til prædikener, salmebøger og børnebibler og ikke mindst teologiske, filosofiske og religionsvidenskabelige bøger.

Dåbsopgave er en bog skrevet af sognepræst Kristine Krarup Ravn. Her giver hun sit bud på, hvordan dåbsforældre kan løse opgaven. Målet er, at døbte børn får en levende tro, som kan hjælpe og trøste igennem liv og død. 

Podcasten Maries Rum henvender sig til den almindeligt interesserede, som ikke går regelmæssigt i kirke. Programmet vil tage samtalen om tro ind i hverdagen og inspirere til at samtalen fortsætter i hjemmene.

Mod til kirkesang. I Ovsted Tåning Hylke menighedsråd har man lavet et tilbud, der er inspireret af DR programmet "fra skrål til skønsang". Her vil man i et samarbejde med en sangpædagog hjælpe dem som tavst sidder på kirkebænken, i frygt for deres egen stemme.

Gudstjeneste ved den tilsandede kirke. Skagen Kirke holder hvert år udendørsgudstjenester ved den tilsandede kirke, det gør man i samarbejde med Sindal Brassband. Formålet er at få de mange turister i tale som besøger Skagen hver sommer. 

60-sekunders gudstjenester. Sognepræst i Søllested-Gurreby-Skovlænge Sogn Rebekka Maria Brandt Kristensen, udgiver med jævne mellemrum sin gudstjeneste på cirka 60 sekunder på nettet. Her bliver søndagens budskab udlagt klart og kort.

"Kirke, Kunst og Landskab" afholdes i Odsherred Provsti. En række arrangementer som ved hjælp af tre formidlere en gejstlig, geolog og kunstekspert, har givet en samlet fortælling om kirkernes landskab og kunst. 

65 sten. En sten for hvert ord i fadervor er blevet lagt i brostenene i haven ved siden af Sions Kirke på Østerbro i København. På den måde kan forbipasserende lære deres fadervor, og forkyndelsen stopper aldrig.

Himmelske rytmer er et projekt fra Horsens Provsti. Her har man skabt kontakt til børn og unge i alderen 10 til 13 år, da man mente, at der manglede et tilbud til dem som er mellem konfirmand- og minikonfirmandundervisningen.

Påske-to-go. Sct. Nicolai Sogn i Vejle lavede i år muleposer til sognets børnefamilier. I muleposerne var der hæfter om påsketraditionerne med aktiviteter til hver af påskedagene, skabeloner og materialer til påskepynt og lidt påskeslik. 

Grænsen. Et folkemøde i Ribe. 101-året for Genforeningen blev markeret i Ribe med et folkemøde, som skulle sætte fokus på grænsen og dens betydning. Det er et arrangement, som Ribe Stift har stået for, og hvor en række debattører, foredragsholdere, kulturpersonligheder og gejstlige har talt om grænsens betydning i flere forskellige kontekster. 

Engletræ på kirkegård. Et projekt fra Sct. Nicolai Sogn og Søndre Kirkegård i Vejle. Her har man mulighed for at hænge en engel med navnet på en, man har mistet og ønsker at mindes, på et træ. 

Kirkesang for dementeI Lystrup Kirke i Aarhus har man lavet en sangcafe for demente og deres pårørende. Initiativet skal både styrke dementes livskvalitet, men håbet er også, at caféen skal være et mødested for de pårørende, da det er vigtigt at støtte de pårørende der tager sig af familiemedlemmer som er ramt af demens.

Udendørs høstgudstjeneste. I Tim-Stadil-Vedersø sogne har man i år fejret og indviet, at man på ti hektar af kirkens jord har plantet skov til gavn for dyreliv og klima. Årets korn og frugter blev lagt frem under gudstjenesten, og skoven blev efterfølgende indviet med sang og musik

Denne artikel vil løbende blive opdateret med de initiativer, som bliver sendt ind.