Sogne indstiller sig på en anderledes vinter med færre gudstjenester

Biskop Marianne Gaarden har givet sit stift lov til at skrue ned for antallet af gudstjenester vinteren over. Det er flere pastorater allerede i fuld gang med

Tirsted Kirke på Lolland er en af de kirker, der er berørt af udviklingen på Lolland, hvor biskoppen har givet dispensation til at begrænse mængden af gudstjenester over vinteren.
Tirsted Kirke på Lolland er en af de kirker, der er berørt af udviklingen på Lolland, hvor biskoppen har givet dispensation til at begrænse mængden af gudstjenester over vinteren. Foto: Leif Schack-Nielsen/Ritzau Scanpix.

Biskoppen over Lolland-Falsters Stift Marianne Gaarden sendte i denne uge et brev ud til alle menighedsråd i stiftet med en stående dispensation til at skrue ned for gudstjenestefrekvensen. 

Her lægger hun op til, at nogle kirker kan lukke vinteren over uden at komme i konflikt med gældende love og retningslinjer for, hvor mange gudstjenester der skal være i hvert enkelt sogn. Formålet er at spare på energien.  

"Fra 1. oktober 2022 til 1. april 2023 kan pastoratet imidlertid reducere antallet af gudstjenester til én i den kirke, der er billigst at opvarme og bedst egnet til primært at blive anvendt denne vinter. Dette gælder dog ikke for juleaften og 1. juledag," skriver biskoppen.

Det næste halve år må sognebørn i pastorater, hvor flere menigheder deles om én præst, altså indstille sig på væsentligt færre gudstjenester, end de er vant til. 

Det bliver tilfældet i Tirsted-Vejleby-Hillested-Skørringe Pastorat, der ligger midt på Lolland. Her er der én præst til fire kirker og fire menighedsråd, og om søndagen er det kutyme med to gudstjenester i to af kirkerne, og ugen efter to gudstjenester i de to andre. Men fra november vil man skrue ned, forklarer menighedsrådsformand i Tirsted Sogn Inger Lise Skov. 

"Vi har lige haft fællesmøde sidste mandag, hvor vi kiggede på hinanden og spurgte, hvordan vi gør det her. Lige nu ligger gudstjenesterækken for oktober fast, men fra november bliver der kun én gudstjeneste om søndagen i pastoratet. Så vil vi køre et rotationsprincip mellem alle fire kirker," siger Inger Lise Skov. 

Alle aktiviteter under ét tag

I Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat ligger alle fire kirker inden for en relativt kort afstand af hinanden. To af kirkerne er lejlighedskirker, der kun bruges i ny og næ. Og kun én af kirkerne er på fjernvarmenettet, mens de tre andre varmes op med el. 

Derfor er biskop Marianne Gaardens dispensation en kærkommen lejlighed til at skrue ned for aktiviteten og huse pastoratets aktiviteter under et tag, nemlig Rødby Kirke, forklarer menighedsrådsformand Arne Oluf Andersen

"Det passer os udmærket. Hvis ikke vi havde fået den stående dispensation, så havde vi søgt den selv. Vores økonomi er meget stram, og det kan helt klart bedst betale sig for os at holde gudstjenester i Rødby Kirke, som er på fjernvarmenettet. Nu kan vi først få fat i vores to præster i begyndelsen af næste uge, men hvis de er enige, så vil vi i dispensationsperioden kun holde gudstjeneste i Rødby," siger Arne Oluf Andersen, som af mange også kendes som tidligere kirkeminister for CD.

Det vil betyde, at der bliver skåret i antallet af gudstjenester det næste halve år. På den anden side af perioden agter Arne Oluf Andersen og menighedsrådet at søge om en forlængelse af dispensationen, så man kan fortsætte med en nedsat gudstjenestefrekvens i pastoratet med henblik på at arrangere flere aktiviteter i løbet af ugen som spaghettigudstjenester, babysalmesang og andet. 

Med blødende hjerte

Biskop Marianne Gaarden ser det som positivt, at man tager dispensationen til sig og regulerer den efter lokale behov. Hun anerkender, at mens det kan være nødvendigt at flytte alle gudstjenester i Rødby-Ringsebølle-Nebbelunde-Sædinge Pastorat til Rødby Kirke, så fungerer et rotationsprincip bedre i Tirsted-Vejleby-Hillested-Skørringe Pastorat. 

"Hvordan man gør det, det skal jeg ikke bestemme. Hvis økonomien rækker, så kan man fortsat holde gudstjenester i kirkerne. Den midlertidige dispensation, jeg har udsendt, er for at imødekomme en vinter, som for manges vedkommende vil slå bunden ud af budgetterne, hvis der ikke blev gjort noget rettidigt," siger Marianne Gaarden.

Samtidig peger hun på muligheden for at fejre gudstjeneste andre steder end i kirkerummet, eksempelvis i konfirmandstuen, i sognegården eller et helt tredje sted.

Hun forklarer, at retningslinjerne for gudstjenester i Lolland-Falsters Stift er, at i pastorater med en præst og to eller flere sogne skal der under normale omstændigheder afholdes to gudstjenester hver søndag og helligdag. Den kadence så hun gerne opretholdt, men hun kan også se, at det ikke er realistisk økonomisk at opvarme kirkerne denne vinter. 

"Det er selvfølgelig med blødende hjerte, at jeg bliver nødt til at give den her midlertidige dispensation. For Lolland-Falster er det sådan, at selvom der er mange små landsogne, så er den procentuelle gudstjenestedeltagelse høj. I et lille sogn med 200 mennesker kan der sidde 10 mennesker på kirkebænkene en søndag, hvilket sammenlignet med en kirke i byen er en stor andel af sognet. Men det er dyrt at varme en landsbykirke op, og derfor er det desværre ikke muligt denne vinter," siger hun.