Spørgsmål om fravalg af kvindelige præster deler regeringen

Der tegner sig et politisk flertal for at fjerne bestemmelse fra ligebehandlingsloven, der tillader menighedsråd at fravælge kvindelige præster. Men internt i regeringen er man delt i spørgsmålet