Syv religiøse stemmer, vi mistede i 2021

Bent Melchior, Johannes Møllehave og Desmond Tutu er blandt de religiøse stemmer, vi har mistet i år

Syv religiøse stemmer, vi mistede i 2021
Foto: Leif Tuxen, Allison Joyce/Reuters/Ritzau Scanpix, Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix, Malene Korsgaard Lauritsen, Bjarne Lüthcke/Ritzau Scanpix.

Eva Nordentoft (1932-2021) blev af den danske teolog Peter Lodberg beskrevet som et ”katolsk fyrtårn i den danske økumeniske verden”. Hun blev uddannet i filosofi og psykologi i 1957 fra universitetet i München og tog til Danmark for at læse Søren Kierkegaards tekster på dansk. Her mødte hun sin kommende mand, lægen Axel Munk Nordentoft. Hun var særdeles aktiv i regi af Det Økumeniske Center, magasinet Økumenisk Tid, samt i Det Økumeniske Fællesråd (nu Danske Kirkers Råd). Desuden var Eva Nordentoft i en årrække en af de drivende kræfter i Teologi for Lægfolk.

Bent Melchior (1929-2021), overrabbiner, var en af de mest fremtrædende og skarpe religiøse skikkelser i Danmark. Under Anden Verdenskrig måtte han og hans familie flygte til Sverige, da besættelsesmagten beordrede de danske jøder deporteret. Efter eget udsagn satte denne oplevelse sig dybt i ham og førte til, at han som produktiv samfundsdebattør ofte tog parti med flygtninge og minoriteter. Hans skarpe holdninger førte til både intern kritik og trusler fra politiske modstandere. Helt til det sidste vedblev han med at arbejde og insistere på tolerance og forståelse.

Johannes Møllehave (1937-2021), præst og forfatter, udmærkede sig ved sit store vid om vidt forskellige emner, hans engagement i den offentlige samtale og en række bøger og genfortolkninger af Bibelen. Han var en folkekær foredragsholder og skrev både klummer, salmer, romaner og erindringsbøger.

Grethe Rostbøll (1941-2021), tidligere kulturminister og højskolelærer, var kulturminister i Poul Schlüters regering. Før sin udnævnelse var hun højskoleforstander med sin daværende mand på Fyn og udmærkede sig ved ivrigt at deltage i debat om både politik og kultur. Hun var en del af Salmebogskommisionen, og i 1994, et år efter at Schlüters regering gik af, udgav hun bogen “Værdier i krise”, hvor hun argumenterede for, at kristne værdier skulle fylde mere i politik.

Desmond Tutu (1931-2021), sydafrikansk kirkeleder og nobelprismodtager, kombinerede et stort politisk engagement og en from kristen tro. Han var en markant skikkelse i modstandsbevægelsen mod apartheid-styret i Sydafrika. Han støttede den ikke-voldelige kamp mod apartheid og fik både kritik fra sorte sydafrikanere, fordi han modsatte sig væbnet kamp, og fra hvide apartheidforkæmpere, som så ham som en problemskaber. Han blev den første sorte ærkebiskop i Sydafrika efter raceadskillelsens ophævelse.

Ole Jensen (1937-2021), professor emeritus i teologi, var forsker, højskoleforstander og skabelsesteolog. Han blev dybt inspireret af teologen K. E. Løgstrup og blev i offentligheden kendt for at skrive bøger om menneskets og naturens samspil og for, lang tid før alle andre, at have anet konturerne af den kommende klimakrise.

Hans Jacob Joensen (1938-2021) var den første lutherske biskop på Færøerne. Det hverv havde han i sytten år, indtil Færøerne fik sin egen folkekirke. Herefter flyttede han med sin hustru til København. Han fandt det rigtigt at trække sig fra posten som biskop, da den færøske folkekirke blev udskildt fra den danske, og hellige sin tid til en nyoversættelse af Bibelen til færøsk, som han også færdiggjorde inden sin død.