Thomas Kluge er klar til at gå rettens vej i strid om kirkekunst

Konflikt mellem den kendte kirkekunstner og en organist i Sct. Peders Kirke i Næstved har sat stopper for en indvielsesfest for kirkekunst på søndag

Der findes ikke et billede af orglet i Sct. Peders Kirke i Næstved, som Kristeligt Dagblad har fået tilladelse til at vise. Men på billedet her af orglet i Sønderborg Slotskapel ser man tilsvarende fløjdøre, der kan åbnes og lukkes. Dette orgel har indgået i forstudierne til Thomas Kluges kunstværk.
Der findes ikke et billede af orglet i Sct. Peders Kirke i Næstved, som Kristeligt Dagblad har fået tilladelse til at vise. Men på billedet her af orglet i Sønderborg Slotskapel ser man tilsvarende fløjdøre, der kan åbnes og lukkes. Dette orgel har indgået i forstudierne til Thomas Kluges kunstværk. Foto: Mads Kjersgaard.

Festlighederne er blevet aflyst i Sct. Peders Kirke i Næstved. Man skulle have fejret de nye fløjdøre på kirkens orgel på søndag, men der er opstået en konflikt om de lister, der omslutter billederne. Den kendte kirkekunstner Thomas Kluge ønsker ikke lister af guld om sine billeder. Men organist Christian Kampmann Larsen står ifølge Thomas Kluge fast på, at listerne skal være guldmalet. Organisten har ikke ønsket at udtale sig til denne artikel, men i en tidligere artikel i Kristeligt Dagblad oplyser han, at han har brugt 25 år på at få genskabt orglet.

Kunstprojektet gik ellers godt, indtil der mandag den 16. august var fremvisning af de bemalede døre, som Thomas Kluge har skabt til Sct. Peders Kirkes orgel. Fløjdørene, der er konfliktens omdrejningspunkt, er døre, som er placeret foran piberne på orglet. Når dørene åbnes, er det meningen, at Thomas Kluges maleri, der hedder ”Bebudelsen”, står frem på begge sider af orgelpiberne, idet det er delt op på to billedflader.

”I mit arbejde som kunstner har jeg oplevet, at rammen har en stor betydning. Det er rammen, der adskiller vores verden fra det, som sker inde på lærredet. Den ramme skal helst ikke konkurrere med den illusion, som jeg forsøger at skabe i mit værk,” siger Thomas Kluge.

I arbejdet med at lave de nye fløjdøre har en gruppe fra kirken ifølge Thomas Kluge besøgt Sønderborg Slotskapel, som er et af de mest velbevarede renæssancekirkerum i Norden. Det er samme periode, som det såkaldte svaleredeorgel i Sct. Peders Kirke er blevet genskabt ud fra.

I Sønderborg Slotskapel har orglets fløjdøre ikke en liste, som indrammer maleriet, men hele døren er inkorporeret i maleriet. Allerede på det tidspunkt var Thomas Kluge og organisten uenige om fløjdørenes udtryk. Da de så havde dørene oppe at hænge i mandags, kom konflikten om guldlisterne dog frem igen, og Thomas Kluge erindrer at have sagt, at kunstner og organist burde holde sig fra hinandens områder:

”Jeg blander mig ikke i din musik, og du skal ikke blande dig i mit billede. Der har været oplæg omkring mit projekt, og hvad jeg ville med det, og der skal ikke ændres på det nu.”

Thomas Kluge har efterfølgende sendt breve til menighedsrådet, biskoppen, Billedkunstnernes Forbund og sin advokat om, at han vil gå rettens vej, hvis der bliver ændret på hans værk.

”Jeg har kontaktet Billedkunstnernes Forbund og min advokat, og de siger, at jeg har en god sag. Når der ikke ligger en aftale om at ændre på noget efterfølgende, så har kunstneren retten på sin side,” fortæller Thomas Kluge.

Thomas Kluge får delvis støtte fra professor ved juridisk institut på Syddansk Universitet Sten Schaumburg-Müller, der hæfter sig ved, at maleriet på fløjdørene fylder helt ned til kanten af træfladen og er malet på selve listen, der holder døren.

”Så kan der godt være nogle problemer. Kunstneren har nogle rettigheder til ikke at få lavet værket om. Selvom det kun er en lille smule, så er det at male på billedet. Det ville nok give en mindre godtgørelse for tort, hvis det kom for retten. Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken, men hvis menighedsrådet kom og spurgte mig, så ville jeg sige: Lad være med det. Det er muligvis i strid med de immaterielle rettigheder i ophavsretsloven. Det er lidt småtingsafdelingen, så jeg kan ikke sige, hvordan en retssag vil falde ud,” siger Sten Schaumburg-Müller.

Kristeligt Dagblad ville gerne have spurgt menighedsrådet i sognet, hvorfor organisten i kirken er blevet den ansvarlige for kirkekunst som område. Men menighedsrådsformand Lene Cortz vil ikke udtale sig om svaleredelågerne, før sagen er blevet behandlet på et menighedsrådsmøde i september.

Provst i Næstved Provsti, som Sct. Peders Kirke hører under, er Anna Helleberg Kluge, der er hustru til Thomas Kluge. Hun ønsker derfor ikke at have noget med sagen at gøre.

Hvis den ender på hendes bord, bliver den sendt videre til den stedlige biskop, Peter Fischer-Møller, oplyser hun, og han kan så udpege en anden provst til at tage sig af sagen.

Biskop Peter Fischer-Møller siger, at uenighed mellem et menighedsråd og en kirkekunstner i en sognekirke er en ”civil sag”:

”En uoverensstemmelse imellem en kunstner og et menighedsråd er en civil sag. Men hvis menighedsråd eller kunstner har et ønske om at inddrage mig for at prøve at finde et forlig, så står jeg naturligvis til rådighed. Jeg har ikke fået nogen henvendelse endnu fra menighedsrådet. Jeg har kun fået at vide, at festen på søndag er blevet udskudt,” lyder det fra Peter Fischer-Møller.