Tidligere lærer: Vi hindrer børn i at søge glæden. Og politikerne accepterer det

Tidligere lærer Lærke Grandjean ser en parallel mellem søndagens tekst og et skolesystem i Danmark, der forhindrer børn i at opsøge glæde og livslyst

"Mange børn oplever problem med stress og depression, og det er de voksnes skyld. Disciplene i teksten er på mange måder som de voksne i dag, der bedrevidende har skabt et uddannelsessystem, hvor det er forbudt for børn at være ud fra egne talenter og engagement – det er vor tids forstyrrelse."
"Mange børn oplever problem med stress og depression, og det er de voksnes skyld. Disciplene i teksten er på mange måder som de voksne i dag, der bedrevidende har skabt et uddannelsessystem, hvor det er forbudt for børn at være ud fra egne talenter og engagement – det er vor tids forstyrrelse.". Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Hvis du skulle prædike over bibelstykket, hvem ville du så lade teksten handle om?

Min prædiken skulle handle om de børn og unge, der også i dag bliver truet og hindret i at opsøge glæden og livslysten. Mange børn oplever problem med stress og depression, og det er de voksnes skyld. Disciplene i teksten er på mange måder som de voksne i dag, der bedrevidende har skabt et uddannelsessystem, hvor det er forbudt for børn at være ud fra egne talenter og engagement – det er vor tids forstyrrelse. Disciplene troede også, at børnene forstyrrede Jesus.

Hvem rummer ordene polemik imod læst i 2021?

Det gør den over for fællesskaber inden for EU og OECD (international økonomisk samarbejdsorganisation, red.), der har formuleret anbefalinger om, at uddannelse skal kunne betale sig i økonomisk forstand. De anbefalinger har politikerne i Danmark underkastet sig med den konsekvens, at vores børn og unge skal presses i et system, der måler og kontrollerer dem.

Hvordan lægger teksten op til, at man personligt kan handle anderledes?

Først og fremmest lægger den op til, at man skal vælge, om man bliver berørt. Jesus blev berørt af de små børn, som opsøgte ham, og han blev vred og oprevet, da disciplene ikke ville lade dem komme til ham. Vi kan også vælge at blive berørt over de børn, som bliver underlagt nationale tests og kontrol frem for en skole, der hjælper dem til at finde ud af, hvem de er.

Hvilken bibelsk fortælling har haft størst betydning for dig?

Det har historien om Josef og hans brødre fra 1. Mosebog. Jeg har fået et nyt perspektiv på den efter at have læst Thomas Manns fire-binds roman med samme navn, der er en genfortælling af beretningen.

Har du en særlig bibelsk sætning, som har betydet meget for dig?

Jeg holder meget af et tekststykke, der findes i Paulus’ 1. Korintherbrev. Her skriver han: ”Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.” Det siger noget om, at det er ved kærligheden, man får fat i helheden, men at helheden også er noget, man hele tiden må prøve at gribe efter frem for at forstå fuldt ud.

Skal du have et bibelcitat på din gravsten eller i din dødsannonce?

Ikke et direkte bibelcitat, men et budskab, som man finder i Bibelen. Der skal stå, at kærligheden vinder. Det har jeg talt en del om med mine tre børnebørn. De sagde engang til mig, ’du kommer til at dø før os, bedstemor’, og så sagde jeg, at det er rigtigt. Jeg sagde til dem, at jeg bliver til muld, og så ved de, at det er mig, de kan dufte i blomsterne ved gravstedet, og at jeg er i himlen – for det tror jeg på – og vinker ned til dem.

Tidligere lærer Lærke Grandjean.
Tidligere lærer Lærke Grandjean. Foto: Leif Tuxen

Hvor tit går du i kirke?

Jeg er til gudstjeneste mindst én gang om måneden, men jeg har det sådan, at jeg går i kirke hver dag, når jeg går i Guds natur og møder ham.

Hvad har været din bedste oplevelse med en gudstjeneste?

Jeg var til gudstjeneste på Sydsjælland, da min egen datter skulle indsættes som præst. Hun var lige blevet færdig på Pastoralseminariet og ordineret. Da jeg hørte min egen datter prædike, kunne jeg pludselig høre et ekko fra Søren Kierkegaard om, at det at opdrage er at hjælpe et andet menneske, så det kan være sig selv og stå alene. Da hun stod der på prædikestolen, var det ikke min datters ord, men præstens ord, der kom ud.

Hvad ser du som højdepunktet på gudstjenesten?

Det er uden tvivl velsignelsen. Når jeg sidder på kirkebænken, kan jeg ofte tænke på de fejl, jeg har begået – på at jeg måske ind imellem kan være for vred og for skarp. Så kommer velsignelsen til sidst og giver mig altid en rislende fornemmelse af at være kendt fuldt ud.