Tidslinje: Sådan har overgrebssagen i Københavns Domkirke udviklet sig

Historien om en højtplaceret ansat i Københavns Domkirke, der angiveligt har forgrebet sig på en dreng i 1990'erne, begyndte at rulle i maj. Folkekirken har imidlertid kendt til sagen siden 2014. Her er de vigtigste nedslag i sagens udvikling

Københavns Domkirke er lige nu genstand for massiv kritik, efter at det for få dage siden kom frem, at en højtstående ansat i kirken angiveligt skulle have forgrebet sig på en dreng i 1990øerne.
Københavns Domkirke er lige nu genstand for massiv kritik, efter at det for få dage siden kom frem, at en højtstående ansat i kirken angiveligt skulle have forgrebet sig på en dreng i 1990øerne. . Foto: Søren Staal.

1990’erne: Overgrebene mod den mindreårige dreng fandt angiveligt sted for mere end 20 år siden. Drengen havde dengang netop mistet sin far, og i en periode boede han hjemme hos en centralt placeret medarbejder i Københavns Domkirke - Vor Frue Kirke - som tog ham ”under sine vinger”. Berlingske kan fortælle, at overgrebene fandt sted, da drengen var 12-14 år – og at der forud for overgrebene var en årelang optakt med blandt andet berøringer.

2014: Manden blev - på opfordring fra Københavns biskop - anmeldt af en anden ansat i kirken. Manden blev afhørt af Københavns Politi, og den øverste ledelse i folkekirken i København blev advaret om, at overgrebene angiveligt har fundet sted. Sagen hos politiet endte dog med at falde på grund af forældelsesfristen, og intet yderligere blev herefter gjort fra kirkens side. Københavns biskop fik også i 2014 flere henvendelser fra andre bekymrede medarbejdere. Til trods for henvendelser og anmeldelsen har den implicerede mand beholdt sit job i domkirken, og han var, da Berlingske først beskrev sagen, stadig ansat.

Den 21. maj 2022: Berlingske kan fortælle, at den pågældende mand – foruden at være beskyldt for i 1990’erne at have krænket et barn – også anklages for at have krænket andre unge mænd med tilknytning til kirken. Avisen skriver, at ansatte i dag er ”bekymrede for mandens gang i kirken blandt konfirmander, drengekor og unge i samfundstjeneste”.

Den 22. maj 2022: Retsordfører Karina Lorentzen (SF) vil ifølge Ritzau have kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) til at igangsætte en redegørelse, som skal kortlægge, hvad der er sket siden 2014, hvor menighedsrådet indgav en politianmeldelse, og frem til i dag. ”Der må sidde nogen i systemet, som ikke har levet op til deres ansvar,” siger Karina Lorentzen. I samme artikel oplyser Hanne Sundin, næstformand i menighedsrådet i domkirken, at medarbejderen "ikke er i kirken den næste tid".

Den 22. maj 2022: Få timer efter, at Karina Lorentzen har rejst kritik af sagens forløb, skriver Ritzau, at kirkeministeren vil undersøge overgrebsanklagen mod den ansatte i domkirke. 

Den 23. maj 2022: Kirkeministeriet skriver i en pressemeddelelse, at advokatfirmaet Kromann Reumert skal påbegynde afdækningen ”med det samme”, og at advokatfirmaet forventer at kunne afrapportere om sagens egentlige forløb efter sommerferien. Afrapporteringen skal blandt andet baseres på nuværende og tidligere ansatte samt menighedsrådsmedlemmers beretninger og kendskab til krænkende adfærd i kirken i perioden, hvor den pågældende mand har været ansat.

Den 23. maj 2022: Kristeligt Dagblad kan fortælle, at ikke alle menighedsrådsmedlemmer i Københavns Domkirke kendte til anklagerne om overgreb, da medierne begyndte at skrive om sagen - og at flere menighedsrådsmedlemmer efter eget udsagn aldrig har været bekendt med, at en anmeldelse skulle være indgivet til politiet.

Den 25. maj 2022: Den øverste leder af folkekirken i København, biskop Peter Skov-Jakobsen, beklager i en skriftlig kommentar over for Berlingske: ”[…] det er med min største beklagelse, at jeg som biskop ikke har formået at skabe den sikkerhed”. Beklagelsen kommer, efter at avisen har kunnet afsløre en mailkorrespondance, hvor biskoppen tilbage i 2014 skrev til en bekymret medarbejder: ”Vi holder ikke selvjustits”.  

Den 26. maj 2022: Vor Frue Kirke i København anmelder den ansatte, der er fritaget for tjeneste, til politiet. Beslutningen er truffet på et menighedsrådsmøde. Her deltog 13 ud af rådets 15 medlemmer. De besluttede blandt andet at indlede en personalesag mod den pågældende medarbejder.

Den 30. maj 2022: Domprovst i Københavns Domkirke, Anders Gadegaard, kritiserer i et indlæg Kristeligt Dagblad for at beskylde stiftet og biskoppen for ringe forvaltningspraksis, mangelfuld kommunikation og dårlig dømmekraft. "I mine 39 år som henholdsvis sognepræst og domprovst i stiftet tøver jeg ikke med at fastslå, at stiftet er så åbent, kommunikerende og proaktivt veldrevet som nogensinde," skriver domprovsten blandt andet.

Den 8. juni 2022: Ti biskopper går med Landsforeningen af Menighedsråd sammen om en erklæring, som fastslår, at krænkende handlinger i folkekirken er uacceptable og skal reageres på. Ifølge biskop i Ribe Stift, Elof Westergaard, er det ikke på grund af den konkrete sag fra Københavns Domkirke. Flere iagttagere siger dog til Kristeligt Dagblad, at erklæringen ikke er et stort nok tiltag.

Den 8. juni 2022: Redegørelsen, som menighedsrådet har udarbejdet for Kirkeministeriet, viser sig at indeholde ukorrekte informationer. I den erklærer menighedsrådet blandt andet, at de ikke har kendt til anklagerne mod medarbejderen. Ifølge Berlingske viser en mail fra sognepræst Christian Monrad til menighedsrådets daværende formand, Ole Ehlers, og biskop Peter Skov-Jakobsen i 2015, at medarbejderen ifølge Monrad har "erkendt forholdet" og opfattet sig selv som "seksualvejleder" til den dengang 12-årige dreng.

Den 15. juni 2022: En række hidtil ubeskrevne interne mails samt en opringning til Kirkeministeriet beviser ifølge Berlingske, at biskop Peter Skov-Jakobsen har fulgt overgrebssagen langt tættere, end det hidtil har været fremme. Berlingske beskriver, at biskoppen har været dybt engageret i sagen siden 2014 uden at tage affære, hvilket kritiseres af politikere og eksperter.

Den 25. juni 2022: Præst i Københavns Domkirke Christian Monrad har ifølge en lydoptagelse fået tilbudt et års løn og fritstilling af kirken, kort efter at have udtalt sig kritisk om kirkens ledelse til medierne. Det skriver Berlingske. Ifølge eksperter er tilbuddet opsigtsvækkende, da der i det implicit ligger en trussel om, at hans stilling bliver nedlagt, hvis han ikke accepterer termerne. Og det tolker eksperterne som udtryk for, hvor dårligt overgrebssagen er blevet håndteret af menighedsrådet og den øvrige ledelse ved kirken.

Den 29. juni 2022: Biskop Peter Skov-Jakobsen fortæller til Altinget, at han har haft en nær relation til den kirkefunktionær, som er mistænkt for at have begået overgrebet. Den pågældende kirkefunktionær har endda stået fadder for Peter Skov-Jakobsens egen datter i 1987, mens biskoppen og hans kone arbejdede i Vor Frue Kirke med den anklagede. Peter Skov-Jakobsen fastholder dog, at deres venskab senere gled ud, og at deres relation ikke har spillet ind i biskoppens nuværende vurdering af sagen.

Den 29. juni 2022: Københavns Politi afviser anmeldelsen af overgrebene, da man ikke har fundet grundlag for en efterforskning. Det fortæller den anklagedes advokat, Kåre Pihlmann, ifølge Ritzau. Kåre Pihlmann tilføjer, at hans klient er glad for dagens afgørelse, da sagen har påvirket medarbejderen meget voldsomt.