Ukrainsk præst i Danmark: Jeg stræber efter at være som Jesus

Det, vi leder efter, påvirker ultimativt vores liv, siger den ukrainske præst i Danmark Vasyl Tykhovych om søndagens tekst, hvor Johannes' to disciple møder Jesus

Jeg har været troende siden barndommen, men jeg er stadig en synder. For eksempel gør jeg ofte forkerte ting over for min hustru eller børn, siger Vasyl Tykhovych.
Jeg har været troende siden barndommen, men jeg er stadig en synder. For eksempel gør jeg ofte forkerte ting over for min hustru eller børn, siger Vasyl Tykhovych. Foto: Leif Tuxen.

Hvad er den vigtigste pointe i dagens tekst?
Det er interessant, at Johannes' to disciple fulgte Jesus uden at spørge om noget, da de hørte hans ord. Hvad gjorde dem da så interesserede i lammet, som Jesus kaldes i teksten? Ifølge Moseloven blev lam ofret for synd. Man gjorde en dårlig ting, og så gik man til templet for at ofre et lam. Dette gav folk forståelsen af, at det onde skulle straffes med døden. Rituelt blev synden anset for at blive overført til lammet og derefter tilintetgjort, og synderen blev befriet fra synd, skyld og straf. Jesus blev Guds lam for at tage menneskenes synd på sig.

Hvis du skulle prædike over bibelstykket, hvem ville du så lade teksten handle om?
Disciplene ville se, hvor Guds lam boede. Jesus inviterede dem til at følge ham og sagde "Kom og se". Vi kan ikke sige, at vi kender en person, hvis vi lige har hørt om ham fra nogen. Vi kan heller ikke lære en person at kende ved kun at læse om ham på Wikipedia, følge ham på Facebook eller kigge på hans Instagram. Den bedste måde at lære en person at kende på er at være gæst i deres hjem. I en eller anden form bærer hver af os en maske for at fremstå bedre, end vi i virkeligheden er. Men indgående og nysgerrig kommunikation hjælper med at se det skjulte. 

Denne artikel er en del af denne serie:
Troens Øjeblik

Hvordan lægger teksten op til, at man personligt kan handle anderledes?
Da Jesus så, at nogle fulgte ham, spurgte han: "Hvad leder du efter?". Forskellige mennesker leder efter forskellige ting, men det, vi hver især leder efter, påvirker ultimativt vores liv. Derfor er det så vigtigt for et menneske altid at søge Gud, for kun i ham findes harmonien og den evige tilfredsstillelse.

Er der noget i dit eget liv, som du synes bliver sat i relief af tekststykket?
En persons liv er bestemt af de idealer, som han stræber efter. Jeg har været troende siden barndommen, men jeg er stadig en synder, og hvis jeg kun så på mine fejl, ville livet været meget trist. For eksempel gør jeg ofte forkerte ting over for min hustru eller børn. Jeg mangler tålmodighed og forståelse, jeg er ofte doven og egoistisk. Men jeg har et mål, som jeg stræber efter, og det er at være som Jesus. Så hvis nogle bemærker nogle positive ændringer i mig, bør de vide, hvor de kommer fra. Det hele er fra Jesus.

Hvilke overraskelser vil du gerne pege på i fortællingen?
Jeg er ikke overrasket over, at disciplene på blot en dag kommer frem til, at Jesus er "Messias", altså den, som verdens skaber har udpeget til at løse vores grundlæggende problemer. Men det overrasker mig, at de ikke ændrer mening gennem årene. På afstand kan en person ofte gøre et vidunderligt indtryk, men ved nærmere bekendtskab kan der opstå en stærk skuffelse. Disciplene tilbragte omkring tre år med Jesus, dag ud og dag ind, fra morgen til aften. De var sammen med ham i forskellige situationer, og ikke blot ændrede de ikke mening, men tværtimod blev de bekræftet i overbevisningen om, at Jesus netop er den, for hvem det er værd at give alt. 

Hvad har været din bedste oplevelse med en gudstjeneste?
Under en påskegudstjeneste kom en fyr, der var klædt ud som en hippie, og sagde, at mine ord rørte ham, og at han ville komme igen. Den følgende søndag kom han klædt i almindeligt tøj, med en klipning og uden "metalpynt" i ansigtet. Siden da har hans liv ændret sig fuldstændigt, han er blevet medlem af menigheden og har giftet sig med en pige fra vores kirke, som han har tre børn med.