Vinder af initiativpris: Det skaber ren glæde, når ældre mødes med små børn

Den tredje vinder i Kristeligt Dagblads initiativkonkurrence skaber musikalske generationsmøder mellem børn, der er ved at lære sproget, og ældre, der er ved at glemme det

Vinder af initiativpris: Det skaber ren glæde, når ældre mødes med små børn
Foto: Liv Høybye.

Smilene bredte sig og armene begyndte at gå blandt beboerne på Plejecenter Thorshøj i udkanten af Holstebro, da de i sidste måned havde besøg af otte lokale dagplejebørn. Sammen med de ældre truttede de i orange trompeter, legede med rekvisitter og sang klassiske børnesange som "Jeg gik mig over sø og land" og "Hjulene på bussen".

Sådan er reaktionen typisk, når initiativtager Elin Engholm Knudsen sammen med Birgit Mogensen tager rundt til kirker og plejehjem med initiativet "De små synger med de grå – generationsmøde".

Initiativet hører under KFUM og KFUK's Tante Andantes Hus i Lemvig og skaber musikalske generationsmøder. Og det har nu vist sig at være blandt de tre vindere af Kristeligt Dagblads initiativkonkurrence.

Idéen blev til, da Elin Engholm Knudsen selv fik lejlighed til at se, hvordan de ældre og de små børn kan være til stor glæde for hinanden, når de mødes. Det skete, da hun blev bedt om at hjælpe Flynder Kirke i Bækmarksbro i Vestjylland med at føre et lokalt initiativ videre. Kirken ligger i et lille sogn, og her havde man haft det "problem", at man ikke kunne afholde klassisk babysalmesang, fordi der var for få babyer i området til, at det gav mening.

Derfor satte man i stedet fokus på børn mellem et og tre år. Man tog kontakt til dagplejerne i området og inviterede dem ind i kirken. De efterfølgende arrangementer i kirken med musik og sang kaldte man for "De små synger", fortæller Elin Engholm Knudsen.

"Det fungerede rigtig godt, men så stoppede både organist og kirkesanger samtidig i kirken, og jeg blev spurgt, om jeg ville fortsætte det. Det ville jeg gerne, og her så jeg, hvordan det ikke bare var de små, der havde glæde af arrangementet. De ældre fra menighedsrådet, som hjalp til, fik så meget ud at være sammen med de små," siger Elin Engholm Knudsen, der er stolt og glad over, at så mange læsere har stemt på hendes initiativ.

Elin Engholm Knudsen fra Tante Andantes Hus i Lemvig har vundet Kristeligt Dagblads Initiativpris for sit projekt "De små synger med de grå".
Elin Engholm Knudsen fra Tante Andantes Hus i Lemvig har vundet Kristeligt Dagblads Initiativpris for sit projekt "De små synger med de grå". Foto: Astrid Dalum.

Erfaringerne fra Flynder Kirke brugte Elin Engholm Knudsen, da hun sidste år udviklede et nyt projekt som forslag til den fireårige kulturaftale i Midt og Vestjylland. Kulturaftalen skal sikre kulturtilbud i hele landet og får økonomisk støtte fra Kulturministeriet. Hun udviklede lidt på idéen "De små synger" og gav den tilføjelsen "med de grå".

"Vi ville gerne skabe musikalske fællesskaber for de ældre i kirker og på plejehjem. Vi synger sange, salmer, rim og remser og bruger vores sanser, og de små vækker de ældre. Det er sådan et fint møde i et krydsfelt mellem de små, der er ved at lære sproget, og de ældre på plejehjemmene, som er ved at glemme det," siger Elin Engholm Knudsen, for det er ofte demente ældre, der er med på plejehjemmene. 

"Kroppen husker, og de ældre husker bevægelserne og sangene. Musikken sidder et andet sted end ordene, og synge kan man i længere tid end at tale. Sang og musik åbner ofte til de ældres verden og sind, som ellers er lukket. Derudover har mange ældre glæde af, at børnene er så umiddelbare, leger, går rundt og kommer i nærheden."

Elin Engholm Knudsen og Birgit Mogensen tager ud til hvert plejehjem eller kirke otte gange i løbet af et år, og idéen er, at de lokale plejehjem, kirker, dagplejer eller vuggestuer efterfølgende selv skal kunne fortsætte møderne. De får kasser med instrumenter og rekvisitter og sanghæfter med de sange, som er blevet sunget i løbet af forløbet af KFUK og KFUM.

"Initiativet er helt enkelt, og det er meningen, at de selv kan fortsætte. I kirkerne er det noget, som især de mindre sogne kan få glæde af, når de ikke kan lave babysalmesang."

Det er nemlig en anden måde at gøre de små børn og deres familier bekendte med kirken.

"Der synges salmer og sange, orgelet spiller, og så lærer de kirkerummet at kende. Jeg har hørt om små børn, der siger 'synge', når de ser en kirke, og det vidner om, at de ved, at kirken er et sted, hvor der også er plads til dem."

Men det er ikke kun de ældre, de små og kirkerne, der får noget ud af initiativet.

"Sang og musik er så godt til fællesskab, og det er noget, som jeg kan bidrage med. Men jeg får også utroligt meget glæde ud af at være sammen med børnene og de ældre," siger Elin Engholm Knudsen.