Prøv avisen

Forlagsdirektør for Gyldendal Uddannelse, Egon Schmidt, København, er død. Han blev 66 år. I over 30 år har Egon Schmidt været tilknyttet Gyldendal. Først som lærebogsforfatter, senere som konsulent og siden 1986 som direktør for Gyldendal Uddannelse. Han har placeret sig helt centralt som den absolutte hovedperson i branchen gennem en årrække og har gjort Gyldendal Uddannelse til Danmarks største læremiddelforlag. Egon Schmidt vil også være kendt som tv-manden, der stod bag udsendelser som Teleklubben med Jørgen Clevin og Vitek. Så sent som fredag den 18. juni afholdtes afskedsreception på Gyldendal for Egon Schmidt, som skulle fratræde på grund af alder med udgangen af juli måned. Efter sin fratræden skulle Egon Schmidt have været tilknyttet Gyldendal Uddannelse som konsulent. Grete Viola Jensen, Demstrup ved Rødkærsbro, er død. Hun blev 63 år. Grete Viola Jensen var gennem mange år invalidepensionist. Hun havde ingen børn, men istedet tog hun sig meget af naboernes børn. De blev forkælet af hende, og hun blev som en reservebedste for dem. Grete Viola Jensen var meget udadvendt. Hun var god til at strikke, hun malede og lavede stoftryk. Forhenværende kirkeværge Børge Klitgaard, Skjellerup, er død. Han blev 66 år. Børge Klitgaard stammede fra Aalborg. Han var forvalter på Ødum forsøgsstation i seks år. I 1966 købte Børge Klitgaard sammen med sin hustru en gård i Skjellerup. Da Børge Klitgaard gik på efterløn som 61-årig solgte han det meste af jorden, men han beholdte fem tønder land til hobbylandbrug. Han var kirkeværge i ni år ved Skjellerup Kirke, og han var medlem af partiet Venstre i nogle år. I fritiden var han aktiv i Landboforeningens Seniorklub. Han efterlader en hustru, en datter og svigersøn samt et barnebarn i Mårslet. Tidligere afdelingsleder og lektor, cand.mag. Vagn Rehling, Helsinge, er død. Han blev 85 år. Vagn Rehling var cand.mag. i dansk og musik. I flere år stod han for de sprogkurser, der blev tilbudt medarbejderne ved Danmarks Radio, så de kunne lære at tale et mere korrekt dansk. Vagn Rahling var medlem af Radiokoret, og gennem en årrække var han lektor ved Københvans Folkemusikskole og Teaterdirektørernes Skuespillerskole. Gastronomen og dåsemadens fader i Danmark, Georges S. Tomaszewski, er død. Han blev 71 år. Georges S. Tomaszewski var polak, men kom til Danmark som asylansøger under anden verdenskrig. Han blev manden, der i 1950'erne lærte danskerne at spise dåsemad. Den driftige polak startede hurtigt en produktion af færdigretter på dåse, og under navnet Jensen solgte han dåser i millionvis til danskerne, inden dybfrosten overtog en stor del af markedet. Efter dåseeventyret startede Georges S. Tomaszewski konsulentfirmaet Gastronomisk Institut, der stod for udvikling af færdigretter og levnedsmidler. Georges S. Tomaszewski, der ved sin død boede i Skovshoved nord for København, blev dansk gift, men bevarede sit engagement i det polske. Han var medstifter af organisationen »Solidarisk med Polen«, og blev i den anledning i 1991 dekoreret med den polske republiks fortjenstmedalje i guld.