Prøv avisen

År 2000 fonden

År 2000 Fonden er etableret af Folketinget og ledes af en uafhængig bestyrelse med ni medlemmer. Formand for fondet er Folketingets tidligere formand Erling Olsen. I bestyrelsen sidder blandt andre biskop Niels Henrik Arendt, Haderslev og direktør Allis Helleland fra Statens Museum for Kunst. I grundlaget for fonden hedder det blandt andet, at »År 2000 Fonden skal fremme folkelige initiativer og debat, der viser veje til fortsat positiv udvikling af det danske samfund og demokrati. Initiativerne kan eksempelvis fokusere på: Den danske kulturarv - de bærende værdier og forestillinger, herunder relationen til jubilæet for de kristne kulturværdier«.