Århus Valgmenighed starter ny kirke i København

Der er brug for flere kirker i hovedstaden, mener valgmenigheds-præst Peter Søndergaard, som bryder op fra Århus for at starte en ny valgmenighed i København

Århus Valgmenighed kan mønstre op til 500 kirkegængere hver søndag, men formidler også sine budskaber til søgende på internettet. Efter sommerferien slår en gren af valgmenigheden sig desuden ned i København. – Foto fra internettet.

Det er ikke kun kirkelukninger, som præger det københavnske kirkeliv. Sammen med en stor gruppe frivillige er hjælpepræst Peter Søndergaard fra Århus Valgmenighed i gang med at danne en ny folkekirkelig valgmenighed i København. Navnet bliver Valgmenigheden i København, og menigheden åbner officielt kirkedørene efter sommerferien. I en tid, hvor der er planer om, at flere københavnske folkekirker skal tages ud af brug, søger initiativtagerne et kirkerum til en menighed, der gerne vil byde ind med en anderledes folkekirke i hovedstaden. Der er brug for flere kirker i København, siger Peter Søndergaard.Men kirkerne skal være forskellige, mener han. I Valgmenigheden i København vil det blive den traditionelle folkekirkelige liturgi, der vil danne ramme om gudstjenesterne, mens formidlingen vil ske igennem moderne musik og formidlingsmetoder. I den nye valgmenighed får folk lov til at smage på, hvad en kirke er, når den udformes i en kulturelt relevant indpakning. Den traditionelle højmesse i folkekirken er også kulturel, men der er brug for flere niche-kirker i en by med mange kulturer og mange typer, mener Peter Søndergaard.

Når Peter Søndergaard skal bygge Valgmenigheden i København op, vil han bruge sin erfaring fra sit nuværende embede i Århus Valgmenighed. Han har oplevet et stærkt menighedsfællesskab og en øget vækst i Århus Valgmenighed ved for eksempel at bruge en teamdrevet lederstruktur, menighedens kreativitet og en stor, frivillig medarbejderstab. Jeg tror, at Gud lægger drømme ned i mennesker, og det er det, som giver det enkelte menneske en indre motivation. Menighedens primære opgave bliver at støtte den drøm og passion, som Gud har lagt i os, siger Peter Søndergaard.Århus Valgmenighed har med sine nuværende 475 medlemmer og omkring 500 kirkegængere hver søndag opnået øget kirkevækst igennem de 18 år, menigheden har eksisteret. Kirken oplever, at en ny generation tager kirkens traditioner til sig, og at medlemmerne bruger deres personlige kompetencer i kirkens arbejde. Valgmenigheden i København bliver ligesom Århus Valgmenighed en del af Dansk Oase, som er en kirkelig organisation, der blandt andet arbejder for fortsat mission, udrustning og fornyelse af kirken. Dansk Oase har en række menighedsfællesskaber i København, men endnu ingen valgmenighed.

Man skal ikke bare kopiere en anden menighed, men finde ud af hvad Gud vil i København og derefter skabe en kirke, der svarer til det, siger Peter Søndergaard, som glæder sig at være en del af det københavnske kirkeliv.

net@kristeligt-dagblad.dk