Prøv avisen

Ærlighed hjælper børn gennem sorgen

ILLUSTRATION FRA BOGEN "HIMMELBY -- MIN MINDEBOG"

Når et barn mister, er det vigtigt, at voksne afmystificerer døden og giver barnet plads til at filosofere over den

Tænd et lys, og sig navnet på den mistede sammen med barnet. Tag barnet med på kirkegården, og lad det være med til at dekorere gravstedet. Lav en mindehylde med de ting, barnet har arvet. I den nye bog "Himmelby - min mindebog" af præst Lene Østergaard får man som forælder og bedsteforælder råd til at hjælpe børn gennem sorgen over et mistet familiemedlem.

Lene Østergaard har selv oplevet at miste som ung, da hendes bror døde i en trafikulykke, da hun var 15 år. Hun kender også til situationen, fordi hun har haft sorggrupper for børn i kirken.

Børnebogsforfatter Gunnar Wille, som netop har udgivet "DØR – En lille bog om døden", har også prøvet at miste. I hans tilfælde var det ægtefællen, der døde.

Begge har skrevet en bog, hvor de forsøger afmystificere børns forestillinger om døden ved at tale åbent om den og gå praktisk til værks. De har også i forskellig grad inddraget den kirkelige afsked og muligheden for at finde trøst i det religiøse.

På forsiden af Lene Østergaards bog sidder en lille fregnet pige fordybet i tanker bag en gravsten. Hun er blandt andet omgivet af en engel, en hund med vinger og et vejskilt med teksten "Himmelby".

"Det er vigtigt for barnet at få placeret den døde. Man skal finde ud af, om det er i himlen hos Gud eller i hjertet, for eksempel. Tegnerens forslag er 'Himmelby'. Det er også en reference til Grundtvigs salme 'Et barn er født i Bethlehem', hvor man blandt andet synger om at holde jul i Himmelby. Det er et meget smukt billede af et fællesskab," siger hun.

Lene Østergaard har skrevet bogen, fordi hun oplever, at folk er meget rådvilde, når de skal hjælpe deres børn i forbindelse med et dødsfald. For fra at mærke, at børnene reagerer, til helt konkret at have værktøjer til at håndtere det er der et stykke, siger hun.

I "Himmelby - min mindebog" er der lagt vægt på det religiøse.

"Jeg mener, at de hidtidige børnebøger om døden har manglet noget om den kirkelige afsked. Det har været et 'psykolog-marked', når det gjaldt børn og sorg, og det skal det ikke være, for det er også et område, hvor kirken har en aktiv og vigtig rolle," siger hun.

Børnene skal selv være med til at skabe bogen ved at farvelægge og fortælle ting om den døde. For eksempel skal de i fællesskab med en voksen skrive ned, hvad den døde havde på i kisten, hvilke salmer, der blev sunget i kirken, og hvad der står på gravstenen.

"Børn kan godt lide at lave noget med voksne, og det er rart at have noget helt konkret, man kan tage sig til med dem. Det får dem til at føle, at de gør nytte, når de er med til at lave en bog," forklarer hun.

Gunnar Wille har tænkt meget over at hjælpe børnene til at kunne sortere i mylderet af tanker og forestillinger ved at isolere de forskellige ting, der sker, når et menneske dør, i små ens kasser man kan kigge ind i. I én kasse ligger en mand i en seng, i én sidder en læge og erklærer en person død, og i en tredje holder rustvognen.

"Det er lidt sært med små kasser, men det er et svært emne både at skrive om og illustrere. Jeg tænkte også meget over, hvordan jeg skulle gøre det, men jeg kom frem til, at hvis man isolerer tingene i små kasser, bliver det måske nemmere at håndtere. Hvis det nu for eksempel var et helt bestemt soveværelse med en helt bestemt seng med en død i, ville det måske være sværere for børnene at identificere sig med situationen. Derfor ser man blot en seng med en død i," forklarer han.

Gunnar Wille har forsøgt at holde det religiøse aspekt på et afdæmpet niveau i sin bog, dog uden at afvise det helt.

"Selvom bogen er meget nøgtern og fortæller om bedemanden, kisten og så videre, betyder det ikke, at der ikke er noget religiøst i den. Jeg forsøger at beskrive det moment, hvor et menneske dør, men jeg siger hverken, at vi kommer i himlen, eller at vi forsvinder helt. Jeg prøver bare at indbygge en opfattelse af, at der er noget. Derved prøver jeg at holde det åbent, så man kan læse den uanset religion."

Lene Østergaard håber, at hendes bog også vil kunne bruges af ikke-troende, for hun oplever, at alle bliver nødt til at forholde sig til det religiøse, når de mister.

"Jeg tror, det religiøse udfylder et tomrum. Jeg mener også, at jeg rammer en tone, hvor jeg ikke er anmassende, men hvor jeg alligevel prøver at få folk til at tage stilling. I børnesorggrupperne ser jeg også børnene overveje deres religiøsitet, om der er en Gud, for eksempel. Eller om der findes en højere retfærdighed. Børn er lige så filosofiske som voksne, og det er vigtigt, at man giver dem lov til at filosofere," siger hun.

graa@k.dk

"Himmelby - min mindebog" af Lene Østergaard med illustrationer af Lea Letén udkom på forlaget ALFA den 18.oktober."DØR - En lille bog om døden" af Gunnar Wille udkom på Forlaget ALFA den 11. oktober.