Prøv avisen

10 år med fremgang for landets hospicer

I dag fejrer Hospice Forum Danmark 10-års jubilæum. Det sker i en tid, hvor foreningen efterlyser flere hospicepladser, og politikerne strides om, hvem der kan love bedst pleje for pengene. Her ses Anker Fjord Hospice, der ligger ved Hvide Sande. Foto: Jørgen Kirk.

I dag fejrer Hospice Forum Danmark 10-års jubilæum. Det sker i en tid, hvor foreningen efterlyser flere hospicepladser, og politikerne strides om, hvem der kan love bedst pleje for pengene

Nationens døende skal sikres en værdig afsked.

Så langt er samtlige Folketingets politikere, interesseorganisationer og plejeinstanser enige. Men vejen fra hensigtserklæringen til målet er parterne mere splittede om.

LÆS OGSÅ: Ethvert menneske burde dø med udsigt til et kærligt ansigt

Blandt de mest fremtrædende aktører i debatten om de døende danskere er interesseorganisationen Hospice Forum Danmark, som i dag fejrer 10-års jubilæum i Odd Fellow Palæet i København. I løbet af foreningens 10 år er der sket en markant udvikling på hospiceområdet, hvor tallene taler sit eget sprog:

Antallet af hospicer er steget fra 5 til 17, og sidste år var der på finansloven afsat midler til 42 nye hospicepladser, 12 pladser i år og 10 hvert år fra 2012 til 2014. Samtidig har støtteforeninger for landets 17 hospicer rundet 15.000 medlemmer.

Dermed er målet om en værdig død for alle danskere dog langtfra nået. Formand for Hospice Forum Danmark Tove Videbæk har gentagne gange råbt højt om, at der er behov for dobbelt så mange hospicepladser som de 250 pladser, der med regeringens plan er sikret i 2014. Til det siger foreningens næstformand, Aksel Wehner:

Vi oplever, at der er så stor efterspørgsel, at ikke alle, der opfylder betingelserne for at komme på hospice, kan komme det. Der er ingen tvivl om, at i takt med, at nye hospicer åbner, og flere dermed får kendskab til dem, så bliver behovet endnu større.

En del af problematikken omkring de nuværende hospicepladser er, at de stort set alle sammen belægges af kræftpatienter. Det fik tidligere på året en stribe sygehusledere til at kræve flere pladser til blandt andre lungepatienter.

Jeg har længe undret mig over, hvorfor det er vigtigt, at netop de kræftsyge bliver plejet og passet og kommer til at dø værdigt på hospice. Hvad med alle andre svært lidende patienter? Døende med for eksempel lungesygdomme og sklerose får slet ikke den her opmærksomhed, sagde Susan Rydahl Hansen, forskningsleder ved forskningsenheden for klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital, i februar til Kristeligt Dagblad.

Hvis den udfordring skal løses, skal der flere hospicepladser til, fastslår Hospice Forum Danmark. Men udfordringen er alligevel broget, for flere hospicer oplever ikke et tilsvarende presserende behov.

Man kan ikke undgå, at der er nogen, der kommer til at vente, men ventetiden er som oftest ikke lang. Efterspørgslen efter pladser er stor, men her i regionen oplever vi ikke, at vi har stor mangel på pladser, siger Dorit Simonsen, leder af Hospice Djursland i Rønde.

Behovet for flere pladser svinger fra region til region, og hvor mange yderligere hospicepladser, der reelt mangler, er dermed svært at konkludere.

Hvor den nuværende regering har defineret et mål om i alt 250 hospicepladser i 2014, vil oppositionen ud over at fastholde de 250 pladser fokusere på oprustning på landets sygehuse, hvis regeringsmagten skifter i aften.

Det er ikke alfa og omega med pladserne på de private hospicer, for vi må også styrke hospitalernes palliative teams og udgående teams, så flere end kun kræftpatienter bliver sikret en værdig død, siger Socialdemokraternes sundhedsordfører, Sophie Hæstorp Andersen.