10 danske fyrtårne fredes

Nye funktioner for fyrtårne skal sikre deres vedligeholdelse i fremtiden

Det Særlige Bygningssyn har indstillet 10 danske fyrtårne til fredning. I forvejen er 13 af landets 170 statsdrevne fyrtårne fredet, skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Moderne navigationsteknologi har endnu ikke slukket lamperne i fyrtårnene ved de danske kyster. Planer om ad den vej at spare på Farvandsvæsenets udgifter er indtil videre lagt på hylden, oplyser divisionschef Svend Bojesen, Farvandsvæsenet.

At det på længere sigt vil ske, er baggrunden for, at Skov- og Naturstyrelsen har gennemgået 88 danske fyranlæg og anbefalet, at 10 af dem fredes.

Fredningsforslaget gælder blandt andet Blåvandshuk Fyr fra 1888. Fyret ligger på Danmarks vestligste punkt. Blåvand Kommune står for fyrtårnets udvendige vedligeholdelse. Kommunen har til gengæld lejet sig ind i nabobygningerne, hvor det lokale turistkontor er placeret.

- Det er en fornuftig måde at sikre fyrets vedligeholdelse på også efter den dag, det ikke længere skal være i funktion for søfarten, siger divisionschefen.

Han fremhæver desuden arrangementet i Hanstholm, hvor kommunen og amtet har overtaget fyrtårnet og indrettet udstilling i nabobygningerne. Farvandsvæsenet har alene brugsretten til lysanlægget.

Ud over at indstille de 10 fyr til fredning har Det Særlige Bygningssyn opfordret Skov- og Naturstyrelsen til at indlede forhandlinger med Farvandsvæsenet og Esbjerg Kommune om at skabe grundlag for en lokal sikring af fyrsystemet ved indsejlingen til Esbjerg Havn.

Styrelsen har yderligere peget på 47 fyranlæg som bevaringsværdige, dvs. fyr, som det vil blive henstillet til de respektive kommuner at vedligeholde.

/ritzau/