10 eksempler på kirkelige digitale tiltag i en coronatid

I marts lukkede corona kirkedørene, men kirkerne tænkte kreativt: Tilbud om digitale samlingssteder for bøn, debat og opfordring til hjemmegudstjeneste. Her er 10 eksempler på kreative digitale tiltag, som er tilmeldt Kristeligt Dagblads initiativkonkurrence

Illustration: Morten Voigt.
Illustration: Morten Voigt.

1. Biskoppens roadtrip kom på Facebook

Påskedag og 2. påskedag kørte den folkekirkelige biskop over Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller, rundt i stiftet og gav korte prædikener på tre-fire minutter. Påskedag bød på hele fire forskellige prædikener fra blandt andet Stevns Klint og Slagelse Klosterkirke. Turen gik også til en skov mellem Sorø og Slagelse, hvor biskoppen prædikede over skovens anemoner og om Kaj Munks liv under Anden Verdenskrig. 2 påskedag bød på to prædikener fra Trekroner Kirke og Herlufsholm Kirke. Prædikenerne kunne ses på stiftets Facebook-side.

2. Påsken fortalt gennem æggevideoer

Fire store farverige påskeæg stod klar på alteret i Sandby Kirke på Lolland. Et æg for hver af påskens fire store dage: Palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskedag. I løbet af fire videoer åbnede sognepræst Janne Christine Funch Svensson æggene, og ud kom blandt andet palmeblade, brød, røde roser og et krucifiks. Alt sammen rekvisitter, som kunne bruges til at fortælle påskens beretning om Jesus. Videoerne var henvendt til sognets børn, som på grund af corona ikke kunne få undervisning eller holde påskegudstjenester. Derfor valgte Janne Christine Funch Svensson at tage de yngre sognebørn ”i hånden” og på video fortælle, hvad påskefortællingen handler om, og hvilke temaer der ligger i den.

3. Kirkegårdsmesse gik online

Da ”Kirkegårdsmesse 2020” begyndte den 7. september, kunne de besøgende kigge nærmere på alt fra sølvtøj og kirkebelysning til gravsten og kirkegårdsbeplantning. Helt som sædvanlig, blot online. Den fysiske kirkegårdsmesse i Lødderup på Mors blev aflyst på grund af corona, men de interesserede skulle ikke snydes for at høre nyt om kirkegården. På Kirkepartner.dk lancerede man derfor op mod 60 udstillere med video, billeder og udførlige beskrivelser. Blandt andet kan man stadig høre Martina Rahkonen fra Wad Landskabsarkitekter fortælle om fremtidens kirkegårde, ligesom man kan læse om initiativer til en mere grøn kirke eller se, hvordan man kan undgå at løfte tunge kister ved begravelser.

4. Kolding Valgmenighed udgav et gudstjeneste-kit

Kolding Valgmenighed har på sin hjemmeside lavet et gudstjeneste-kit, altså en manual, man kan følge, hvis man vil afholde sin egen private gudstjeneste derhjemme. Først er der forslag til salmer og et link til en sang, man kan synge med på. Dernæst er der en guide til, hvordan man kan bede sammen derhjemme efterfulgt af en online-prædiken og en velsignelse. Manualen opfordrer også til, at man debatterer et emne blandt dem, man er sammen med. For eksempel lyder et spørgsmål: ”Hvordan vil det, jeg lige har hørt, påvirke min mandag?”

5. To tusinde gik i digitalt missionshus

Hver torsdag aften under coronakrisen mødtes 600-2000 mennesker til missionshusmøde. Det blev tilbudt fra Indre Missions Hus i Fredericia som online-møde og sendtes direkte via Indre Missions YouTube-kanal. Første gang, den 19. marts, deltog cirka 2000 mennesker foran skærmene, hvor de kunne lytte til forkyndelse og sang. På den aften blev der indsamlet 115.000 kroner. Det var næsten som at mødes normalt i Indre Mission-fællesskaber rundt i landet, men fællessangen og kaffebordet manglede dog.

6. Samlingssted for unge talte om computerspil

”Tro på det” er en Facebook-side, der er kommet til under coronakrisens begyndelse. Siden henvender sig til unge, der normalt mødes i Kristeligt Forbund for Studerende eller Indre Missions Ungdom. Med formater såsom ”Karantæneklubben”, ”Fælles fravær” og ”Kristendomstimen” tages forskellige emner op. Kanalen sender live hver tirsdag og torsdag og byder forskellige gæster velkommen, blandt andre Isabella Arendt, landsformand for Kristendemokraterne. I ”Kristendomstimen,” tales der om, hvad populære computerspil og Gud har til fælles. Kanalen styres af Børne- og Ungeoase og Youth For Christ Denmark.

7. Fælles bededag på tværs af kirkesamfund

I marts inviterede organisationen Evangelisk Alliance i et samarbejde med sognemenigheder fra folkekirken, den katolske kirke og forskellige frikirker til en fælles bededag. Det foregik på en online platform på Evangelisk Alliances hjemmeside, hvor alle kirkesamfundene kunne bede sammen i fællesskab. Der blev lagt videoer op med en introduktion til bedeemner, ligesom man kunne bede med hjemmefra.

8. Direkte dåb og nadver på nettet

”Der er nadver i dag, så hav gerne brød og vin/saft klar derhjemme,” opfordrede Roskilde Baptistkirke til, da den holdt online barnevielse og nadver. Den kirkelige ceremoni blev optaget live fra kirken og kunne ses direkte fra deres Facebookside hjemme i stuen. Her bliver for eksempel en lille pige døbt for åben skærm. Derudover har Roskilde Baptistkirke samtlige tilbud online, hvor man livestreamer fra taler og salmesang i kirken.

9. Kirken blev gjort tilgængelig som podcast

”Podcasten Danmark” fra Fyens Stiftstidende i Odense greb muligheden for at tage kirken i ørene. Over to afsnit kunne man følge Faaborg Kirkes tiltag ”Digital Kirke”, som gav kirkegængerne muligheden for at tage kirken i ørene via en podcastudsendelse. Journalist Anne Kruse Brødsgaard stod bag podcasten og talte med Faaborg Kirkes sognepræst Lene Matthies om kirkens digitale tiltag og kirkens oplevelse med genåbningen af kirkerummet.

10. Tv-køkken sendt fra sognekirke

Apostelkirken på Vesterbro i København sendte skærtorsdag live på sin Facebook-side. Det blev til en to timer lang tv-køkken-udsendelse. Derhjemme kunne man følge opskriften, som var lagt tilgængelig på siden, og tilberede påskelam sammen med sognepræst Andreas Rasmussen og brobygger i Apostelkirken Lisa Rom Boye. Under madlavningen talte værterne om maden, men seeren blev også præsenteret for oplysninger om påskens budskaber og betydning.