Prøv avisen

11. september berører os allesammen

Flemming Pless har siden 1994 været sognepræst ved Christians Kirke på Christianshavn. -- Foto: Niels Meilvang.

Præster over hele landet fokuserer i morgendagens prædikener på terrorangrebene mod New York og Washington. Kristeligt Dagblad har talt med tre præster

Flemming Pless, sognepræst ved Christians Kirkei København:

Jeg har så afgjort tænkt mig at omtale terrorangrebene i min prædiken, som det sig hør og bør for de mange tusinde, der er blevet berørt. Både de, der har mistet, og de, der har mærket angrebene på anden vis. Jeg agter at sige, at vold i den her verden kun kan fjernes ved, at vi forstår, hvorfor andre bliver vrede, og at vi kan handle over for den vrede med andre midler end krig.

Det er vigtigt at berøre 10-årsdagen, fordi terrorangrebet er en skelsættende oplevelse for os alle sammen. Ligesom mordet på Kennedy var det. Der er en verden før og efter sådanne tragedier. Verden forandrer sig, sikkerheden opgraderes overalt, vores frihed indskrænkes, og Danmark bliver krigsførende. Kirken skal blande sig, hvor der sker noget i verdenshistorien, og hvor menneskelige relationer sætter dagsordenen. Vi holdt Christians Kirke åben til ud på natten, da terrorangrebene skete, så vi var allerede en del af det dengang. Mange var og er angste, så for kirken er det her også en sjælesørgerisk ting.

Frede Møller, sognepræst ved Vinderslev Kirkei Kjellerup i Østjylland:

Jeg vil tage terroren med i min prædiken, for det kan sagtens lade sig gøre. I søndagens tekst helbreder Jesus en døv mand, og ud fra det kan man tale om det onde, der findes i verden, og som står over for noget, der er større og stærkere. Terroren bliver eksemplet på det onde, hvor vi i kirken står sammen om noget, der er stærkere end det.

Langt hen ad vejen er det rigtig nok en politisk situation at prædike om, men som præst kan man godt være politisk i sin prædiken, så længe man ikke er partipolitisk. Som kirke lever vi jo i verden, og vi skal gerne røre ved den verden. Kirken har en opgave i at levere budskabet om, at vi har en kraft, som er større og stærkere end det onde.

Marie Kirketerp, præst ved Gug Kirke og Sønder Tranders Kirke i Aalborg:

Jeg inddrager terrorangrebene i min prædiken, fordi de fylder i vores bevidsthed i de her dage. Terroren har fyldt meget de seneste mange år, og de tanker og følelser, vi går rundt med omkring det, vil jeg gerne i dialog med gennem prædikenen. Præcis som i tiden efter tragedien i Norge. Terroren bliver ikke tema for min prædiken, men i stedet spørgsmålene om angst og død, som rumsterer i vores hoveder. De eksistentielle ting i os.

Netop det eksistentielle vil jeg tage fat i og være meget påpasselig med ikke at komme ind på en politisk bane. Det her handler om meningsløsheden i verden, og meningsløsheden skal evangeliet tale ind i. Vi må holde troen og håbet op mod det, der virker meningsløst og gør os modløse.

gehlert@k.dk